Hlinsko připravuje rozpočet pro rok 2024
Profilovka
17. 10. 2023.
1455

Město Hlinsko připravuje rozpočet pro příští rok a začalo s určením provozního rozpočtu příspěvkových organizací města. Těch má město celkem čtrnáct a jen na jejich provoz vynaloží ročně téměř šedesát milionů korun. Investice do příspěvkových organizací by měly být ve výši patnáct milionů korun. Starosta Krčil by chtěl mít řádně schválený rozpočet do konce prosince.

„V tuto chvíli máme za sebou první setkání s vedením všech příspěvkových organizací. Bavili jsme se o provozní části rozpočtu a dotkli jsme se i investic, které by jednotlivé organizace rády realizovaly. Provozní příspěvek znamená částku, kterou budou organizace potřebovat na svůj chod. V tuto chvíli tedy máme první návrh rozpočtu, který se týká příspěvkových organizací. Ze zákona musíme tento provozní rozpočet vyvěsit dříve než celkový rozpočet. Následně půjde rozpočet do rady a jakmile bude schválený, bude se zapracovávat do celkového rozpočtu města včetně investiční části," uvedl k přípravě rozpočtu města pro rok 2024 starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Město Hlinsko má celkem čtrnáct příspěvkových organizací. „Mezi příspěvkové organizace města patří Základní umělecká škola, mateřské školy, základní školy, Domov seniorů Drachtinka, muzeum, knihovna, sportoviště, Dům dětí a mládeže a Planeta Hlinsko. Zhruba 57 milionů korun dáváme jen na provoz těchto organizací bez investic. V tuto chvíli je pro nás zásadní zapracovat do rozpočtu nárůst energií. Počítáme, že se bude jednat o navýšení 5 %. Na druhou stranu se snažíme maximálně zefektivnit provoz příspěvkových organizací a chceme to i po jejich vedení," pokračoval k určení rozpočtu pro příspěvkové organizace starosta Krčil.

O investice příspěvkové organizace nepřijdou. „Pro příspěvkové organizace připravujeme také investice. Čekáme například, zda uspějeme s žádostí o dotaci na rekonstrukci školní jídelny. Standardně chceme také zachovat investice do sportovišť, základních a mateřských škol. Investovat bychom chtěli zhruba patnáct milionů korun. Prioritní je pro nás pokrýt spoluúčast na dotačních akcích, které máme přichystané," doplnil Krčil. 

Vedení hlinecké radnice chce pokračovat v zachování proinvestičního rozpočtu. „Rozpočet bychom chtěli mít proinvestiční, ale uvidíme, co nám s rozpočtem udělá vládní konsolidační balíček. Máme naplánovaný časový harmonogram projednávání a schvalování rozpočtu s tím, že samozřejmě míříme k prosincovému projednávání zastupitelstva. Naším cílem je mít do konce roku řádně schválený rozpočet," uzavřel starosta města.