Centrum denních služeb Motýl

Adresa Fügnerova 937, 539 01 Hlinsko v Čechách,
Telefon 601 360 391
E-mail: marek.plachta@drachtinka.cz
Web: http://www.drachtinka.cz/motyl
Jsme na sociálních sítích:

Centrum denních služeb Motýl je ambulantní služba sociální péče, která poskytuje podporu lidem od 18 let věku se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením při zvládání běžných denních činností a při zapojování do běžného života vrstevníků.