Domov seniorů Drachtinka

Adresa Erbenova 1631, Hlinsko
Telefon 725770557
E-mail: info@drachtinka.cz
Web: http://www.drachtinka.cz
Jsme na sociálních sítích:

Domov seniorů Drachtinka je příspěvkovou organizací města Hlinska a sociální služby poskytuje na základě Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 34 odst. 1 písm. e) domovy pro seniory a písm. a) centra denních služeb. Domov seniorů Drachtinka je pobytovou službou, poskytující svým klientům ubytování, stravování, péči, pomoc a přiměřenou podporu s cílem zajistit důstojný život, podpořit stávající soběstačnost a zprostředkovat kontakt s veřejným prostředím. Služba je poskytována nepřetržitě. Centrum denních služeb Motýl je ambulantní službou, která své služby poskytuje lidem se zdravotním, mentálním a kombinovaným postiženým a lidem seniorského věku, jejichž životní situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována od pondělí do pátku v čase od 7:30 do 16:30 hodin.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image