Starokupecká cesta lipovou alejí z Hlinska do Studnic
Profilovka
02. 06. 2021
visibility 1783

V roce 2018 byla obnovena část Starokupecké cesty mezi městem Hlinskem a obcí Studnice. Jedná se o část staré obchodní cesty, která propojovala Liběčskou a Hrůtovskou cestu, ty vedly Českomoravskou vysočinou již od počátku našeho letopočtu. Jedna z dalekého Orientu a druhá od severovýchodního Baltu. 

 

Obě stezky byly propojené cestou, která vedla z Krucemburku a Chlumu kolem Studnického kopce. Na ní stála opevněná hradiště, která tvořila viditelné body v krajině. Na zadním Hradišti je dosud patrný příkop a ochranný val. Cesta dále vedla přes malou skálu Skalku, která byla dříve kamenolomem. Prastará tvrz v Hlinsku v té době sloužila k výběru výnosného cla a je o ní zmínka již v roce 1413. Cesta dále pokračovala přes řeku Chrudimku na nynější Holetín, Ranou, hrad Rychmburk, Nové Hrady a do Litomyšle. 

 


U příležitosti stoletého výročí republiky byla podél stezky z Hlinska do Studnic vysázena lipová Alej svobody. V obnoveném úseku se nachází také kříž s kaštany, jehož kamenná část je datována až do roku 1790.

 

Cesta z Hlinska vede přes urnový háj se sochou Jana Husa, Skalku, březovou a posléze lipovou alej, informační tabule a kříž mezi kaštany. Za pohled také stojí Pomník patronů české země s výhledem na Železné hory. Pokud se pokračuje dále, dá se dojít na Přední Hradiště. Procházka je krásnou přírodou s malebnými výhledy.

 

 

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image