Společnost Backer Elektro CZ brzy otevře novou výrobní halu
Profilovka
03. 02. 2022
visibility 1196

 Jedna z nejvýznamnějších hlineckých firem Backer Elektro CZ dokončuje rekonstrukci haly 22 v průmyslovém areálu na ulici Poličská. Již brzy se v nových prostorech rozjede výroba tištěných topných těles, podobná výrobě v hale 2 v ulici Bezručova.

 

 Velký zájem o výrobu topných těles touto metodou byl důvodem k jednání o rozšíření výrobních prostor. V druhé polovině roku 2021 společnost Backer Elektro CZ odkoupila již zmíněnou halu 22 od firmy Megatech, která neměla pro tento výrobní prostor další využití. Záhy započala rozsáhlou rekonstrukci, která musela být přizpůsobena současným požadavkům na moderní provoz, se zřetelem na speciální technologii výroby tištěných topných těles.

Nové rozčlenění výrobních hal i interiérů vychází zejména z funkčních požadavků pro dosažení maximálního výkonu a kvality. Vzhledové řešení exteriérů i interiérů je pokračováním jednotného firemního stylu, který se postupně rozvíjí už řadu let. Poprvé se ve větším měřítku objevil na nově rekonstruovaných halách v již zmíněné Bezručově ulici. Tento styl je v souladu s filozofií švédské mateřské firmy Backer AB a respektuje obecné moderní trendy. Konkrétní podněty vycházejí od generálního ředitele společnosti Ing. J. Lesného i od dalších členů vedení, dle potřeb jednotlivých úseků. Vzhledové návrhy vytváří Ing. V. Dvořák v komunikaci s dodavateli navazujících stavebních a dalších činností. Důraz je kladen na čistotu hlavních tvarů, jednoduchost, lehkost, vyváženost, přitom snadnou rozpoznatelnost. Základní barvy jsou bílá, šedá, černá a typické výrazné vodorovné červené linky, které jsou použity na stěžejních místech a odkazují na obor – elektrická topná tělesa. „Dnes jsme v tomto jednotném stylu již poměrně daleko – podle vzhledu lze poznat, že k sobě patří jak fasáda budovy, tak její interiéry – kanceláře i kuchyňské linky, jídelna, stejně jako třeba vizitky zaměstnanců, billboardy u silnice, dokonce někdy jdeme až po styl aranžování květin ve váze.“ říká autor návrhů ing. V. Dvořák. A co pro něj bylo při navrhování celkového vzhledu nové budovy důležité? „Při rekonstrukci těchto nových hal chceme navázat na původní čistý funkcionalistický vzhled budov, který byl bohužel – jak šel čas – někdy znehodnocen lokálními různorodými zásahy, třeba v té době zrovna užitečnými z hlediska momentální potřeby. Navázat na to dobré, uspořádat, sjednotit a dále rozvinout, aby už samotný vzhled budov vypovídal o schopnostech skrytých uvnitř.“

V nově zrekonstruované hale bude kromě samotné výroby sídlit také management, bude zde potřebné zázemí pro zaměstnance a přízemí bude využito pro expedici. Část budovy si pronajímá firma Branofilter, která zde měla svůj prostor pronajatý už od minulého majitele. Společnost Backer Elektro CZ dále počítá s postupným rozšířením výroby, investuje tedy i do nového technického vybavení. Do nové budovy byly zakoupeny vypalovací pece a potiskovací stroje s vyžitím automatizace a manipulace s produkty.

S navýšením výrobní kapacity souvisí také nábor nových zaměstnanců, který probíhá již dva měsíce. Firma se snaží přiblížit občanům Hlinska a okolí svoji filosofii, ukázat styl výroby a najít kvalitní zaměstnance, kterým má rozhodně co nabídnout. Díky svému postupnému růstu se stala stabilním zaměstnavatelem, se kterým se nikdo nemusí bát o svoji budoucnost.

Spuštění výroby se plánuje již na konec tohoto měsíce. Věříme, že nová hala splní očekávání a bude dalším dobrým krokem k růstu firmy.