Zločinnost v Hlinsku
Profilovka
28. 03. 2019.
1250
Česká republika má deset a půl milionu obyvatel, z toho je podle dat Vězeňské služby 21 674 vězňů, z nichž je 1 766 ve vazbě a většina ve výkonu trestu. Kriminalita jde ruku v ruce se sociálními jevy. Vyšší procento kriminality je tedy v regionech, kde je větší nezaměstnanost, rozvodovost, nízká vzdělanost, chudoba apod. Samozřejmě jsou zde i regiony, kde to neplatí, například Vysočina je jeden z chudších regionů a kriminalita zde není tak vysoká jako na severozápadě Čech či severu Moravy. V Hlinsku je jeden muž ve vazbě a pět ve výkonu trestu, z celkového počtu obyvatel tvoří vězni 0,06 %, což je velmi pěkné číslo, ve srovnání s jinými městy s podobným počtem obyvatel, přestože by samozřejmě mohlo být ještě nižší.