Základní škola Ležáků opět otevře přípravné třídy
Profilovka
24. 02. 2024
visibility 1724

Již třetím rokem jsou na ZŠ Ležáků otevřeny tzv. přípravné třídy. Ty slouží budoucím prvňáčkům pro pohodlnější vstup do povinné školní docházky. Výuka je určena předškolním dětem a dětem s odkladem povinné školní docházky.

„Předností tříd je menší množství dětí, které se rozvíjejí ve své vrstevnické skupině a učitel jim tak může věnovat veškerou pozornost. Hravou formou připravuje děti k úspěšnému nástupu do první třídy. Rozvíjí potřebné pracovní návyky a dovednosti a dorovnává případné nedostatky. Třída je součástí základní školy, děti se tak snadněji adaptují na školní režim. Zároveň mezi sebou spolupracují i učitelé a znají tak nároky, které jsou kladeny na dítě v první třídě,” popisuje přípravné třídy učitelka ZŠ Ležáků Hana Hubená.

Děti si v přípravné třídě dále zlepší řečové, sociální a komunikační schopnosti, znalosti a návyky. V rámci aktivit nechybí ve třídě ani prostor pro spontánní hru či pobyt na čerstvém vzduchu. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, vychází z povinného předškolního vzdělávání. V přípravné třídě se také dítě neklasifikuje známkami.

Více o přípravných třídách: www.zslezaku.cz/pripravna-trida. Pokud rodiče o přípravné třídě pro školní rok 2024/2025 uvažují, je potřeba se na vedení školy obrátit nejlépe do 31. března 2024.

Zdroj foto: www.zslezaku.cz