V Hlinsku se uskuteční další slavnostní položení kamenů zmizelých
Profilovka
16. 09. 2023.
1236

Pietní akce, při které se před budovy pokládají kameny zmizelých, se bude v Hlinsku konat ve středu 20. září 2023 od 13:00 hodin v ulici Ležáků 642. Uctí se památka osmi obětí holocaustu z řad hlineckých občanů.

Letos se položí celkem osm kamenů zmizelých a to v ulici Ležáků 642 a 1140 a v ulici Šafaříkova 696 a 682. Jedná se o Stopelsteiny za Vítězslava Neubauera-Samka, Jolanu Neubauerovou-Samkovou, Věru Neubauerovou-Samkovou, Edith Neubauerovou-Samkovou, Evu Tausikovou, Viktora Tausika, Arnošta Donatha a Richarda Mandla.

Hlinečtí studenti a skauti seznámí veřejnost, při umisťování kamenů do dlažby, s životními příběhy všech obětí. Součástí pietní akce bude modlitba za zemřelé, kterou pronese židovský učitel Daniel Vaněk. Aktu se zúčastní i příbuzní samotných rodin. Akci pořádá hlinecké gymnázium a město Hlinsko.