Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. má nové představenstvo a dozorčí radu
Profilovka
06. 06. 2019.
1352
Dne 4.6.2019 se uskutečnilo jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. V sídle společnosti se ho zúčastnilo 52 akcionářů nebo zástupců akcionářů (obcí) reprezentujících téměř 90% jmění firmy. Akcie firmy drží v současné době celkem 126 subjektů. Valná hromada podpořila všechny návrhy předložené představenstvem. Sválena tak byla účetní závěrka společnosti za rok 2018, návrh na vypořádání hospodářského výsledku (zisk 2,49 mil Kč) i odměny pro některé členy představenstva a dozorčí rady. Během jednání byla schválena změna 10.241 kusů akcií z akcií s neomezenou převoditelností na akcie s omezenou převoditelnosti. Dále bylo schváleno navýšení základního jmění o částku 51.440.000 Kč. Nově vydané akcie budou v souladu s usnesením nabídnuty předem určeným zájemcům. Valná hromada se též shodla na změně Stanov společnosti – jednak na rozšíření předmětu podnikání a především pak na snížení počtu členů dozorčí rady z původních devíti nově na sedm členů. Na pořad jednání valné hromady bylo zařazeno i odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady a volba nových členů těchto orgánů. Tímto bylo naplněno usnesení nejvyššího orgánu společnosti z roku 2017, které zajišťuje možnost akcionářům či jejich zástupcům efektivně reagovat a v případě shody prosadit změny v orgánech společnosti po řádných komunálních volbách do zastupitelstev obcí. Valná hromada dne 4.6.2019 zvolila ze šesti kandidátů čtyři nové členy představenstva: Miroslava Krčila, DiS., MVDr. Ivana Jeníka, Bc. Veroniku Pešinovou, MBA a Josefa Kozla. Pátý člen představenstva zvolen nebyl. Během následného jednání nově zvoleného představenstva byli navrženi a zvoleni do čela představenstva starosta Hlinska Miroslav Krčil, DiS. - předseda a starosta Slatiňan MVDr. Ivan Jeník – místopředseda. Z deseti navržených kandidátů na člena dozorčí rady byli zvoleni valnou hromadou Marcel Vojtěch, Ing. Miroslav Bubeník, Zdeněk Eis, Ing. Jan Macháček, Jan Pejcha, Mgr. Milan Chvojka a MUDr. Jan Haase. Do čela dozorčí rady byli zvoleni starosta Seče Marcel Vojtěch - předseda a starosta Třemošnice Ing. Miroslav Bubeník - místopředseda.