Na zimním stadionu byla zavedena opatření proti šíření COVID-19
Profilovka
03. 09. 2020.
1434

Na hlineckém zimním stadionu byla zavadena preventivní opatření proti šíření COVID-19. V prostorách budovy klubu HC Horses Hlinsko a na zimním stadionu je nutné dodržovat tato pravidla:

1. Vstup rodičů do budovy klubu HC Horses Hlinsko a kabin hráčů není povolen. Vyjímku tvoří jeden rodič registrovaného hráče klubu, který může vstoupit do budovy pouze s rouškou na obličeji. Tato vyjímka je platná pouze pro kategorie dětí ročníků 2013, 2012 a 2011 pro nezbytně nutnou dobu.

2. V případě, že je na zimním stadionu v jeden okamžik více než 100 osob, musí mít návštěvníci na obličeji nasazené roušky.

3. V případě utkání je povolený maximální počet 500 osob, dále je nutné dodržovat rozestupy 2 metry a mít na obličeji nasazenou roušku.

4. Při utkání je nutné dodržovat rozdělení tribuny zimního stadionu pro fanoušky či rodiče na domácí a hosté.

Pravidla byla zavedena na základě nařízení Vlády ČR.