Multimediální učebna zeměpisu a geologie v Gymnáziu K. V. Raise
Profilovka
23. 08. 2021.
1355

 

V rámci projektu MAS Hlinecko bylo zrekonstruováno a přetvořeno zázemí pro výuku geologie a zeměpisu na Gymnáziu Karla Václava Raise v Hlinsku. Došlo k rekonstrukci třídy na odbornou učebnu zeměpisu a geologie.

 

Učebna byla vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem, zeměpisným softwarem a telluriem, což je mechanický model představující Slunce, Zemi a Měsíc. Každý žák má také k dispozici konvertibilní dotykový notebook. Na školním dvoře vznikl geologický koutek s ukázkami hornin, které se nacházejí v České Republice.

 

Celkové výdaje projektu jsou 988 842 Kč, výše dotace byla 939 399,90 Kč. O dotaci se žádalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlinecko, členem jejího představenstva je i ředitel gymnázia RNDr. Rostislav Dvořáček, který uvádí: “Na přípravě projektu jsem se za naše gymnázium podílel jednak já jako statutární zástupce organizace, jednak další vyučující školy – RNDr. Ivanka Dvořáčková a Mgr. Marian Solčanský. Velkou pomoc při této přípravě nám poskytly i pracovnice MAS Hlinecko. Po celou dobu přípravy projektu jsme byli v bezprostředním kontaktu s pracovnicemi MAS Hlinecko a využívali jejich rad a konzultací. Všem bychom i touto cestou chtěli velmi poděkovat, zvláště pak paní Ing. Lence Šustrové za nevšední ochotu.”  

 

Zdroj foto: Facebook MAS Hlinecko

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image