Informace k zápisům do hlineckých mateřských a základních škol pro školní rok 2023/2024
Profilovka
21. 03. 2023.
1778

V dubnu a květnu proběhnou zápisy dětí k docházce do hlineckých mateřských a základních škol. Zápisy se uskuteční v jednom termínu pro všechny základní školy a v druhém termínu pro všechny mateřské školy.

První budou probíhat zápisy do prvních tříd hlineckých základních škol. Jedná se o ZŠ Ležáků, ZŠ Smetanova a ZŠ Resslova. Zápis pro budoucí prvňáčky se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna od 10:00 do 16:00 hodin ve všech třech základních školách. U zápisu rodiče předloží rodný list dítěte, platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas) a případně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa potřebná pro žádost o odklad povinné školní docházky dítěte. Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017. Rovněž se týká dětí, kterým byl v roce 2022 odložen začátek povinné školní docházky.

V druhém termínu proběhnou zápisy do Mateřské školy Rubešovy a do Mateřské školy Budovatelů. Oba zápisy budou probíhat ve čtvrtek 4. května 2023 od 9:00 do 16:00 hodin. Zápis se povinně týká dětí, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let a dosud žádnou mateřskou školu nenavštěvují. U zápisu rodiče předloží vyplněnou žádost o přijetí dítěte k docházce do MŠ, jejíž nedílnou součástí je vyjádření dětského lékaře, dále rodný list dítěte a svůj doklad o trvalém bydlišti.

Všechny další informace naleznou rodiče na webových stránkách škol a školek. Informace také mohou přímo sdělit ředitelé a ředitelky.