Hlinsko zná výsledky rozboru komunálního odpadu, vytříděna byla slabá polovina
Profilovka
20. 04. 2024.
3599

Veřejný rozbor jedné tuny komunálního odpadu, který se uskutečnil na parkovišti u hlineckého bazénu, ukázal, že více než polovina z něj byla nevytříděná. Největší podíl nevytříděné složky patřil bioodpadu.

Odborná společnost EKO-KOM provedla veřejný rozbor komunálního odpadu, který byl svezen z ulic Purkyňova, Smetanova, Raisová a přilehlé oblasti. Přesně 51,6 % vzorků nemělo ve svozu komunálního odpadu vůbec skončit. Více než čtvrtinu 26,5 % tvořil bioodpad, který byl kompostovatelný a do SKO by neměl vůbec přijít. Dále pak 10 % plasty, 4 % sklo, 5 % papír, 2 % textil, 2 % kov, 1 % nebezpečný odpad a 1 % tvořily nápojové kartony.

Díky lepšímu třídění by mohlo Hlinsko ušetřit

Pokud by se zlepšila míra třídění, ušetřilo by město na skládkovacím poplatku. Legislativa udává limit, kolik může vyprodukovat jedna osoba za rok odpadu, jakmile město tento limit překročí, poplatek za skladování se zdvojnásobuje. To se pak negativně finančně projevuje v celém systému hospodaření s odpady. „Hlavní přínos třídění je v poplatku za skládkování. Do budoucna se celá situace s odpady bude podepisovat i na nákladech na logistiku, protože město bude muset odpad dopravit na jiná místa, až nebude možné skládkovat, tak je to možné dnes. Logicky, čím méně toho nevytříděného odpadu bude, tím to bude levnější," zhodnotil výsledky rozboru komunálního odpadu starosta Hlinska Miroslav Krčil. 

Z celé akce se pořídil videozáznam, který bude prezentován na standardních komunikačních kanálech města. „Je na každém člověku, jestli si uvědomí, zda pro něj má smysl třídit, minimálně by měl ale každý brát ohled na cenu, kterou za odpad platíme. Legislativa je v tomto směru neúprosná a neovlivní to město ani samospráva, zdražování můžeme zmírnit tím, že se budeme snažit alespoň třídit," doplnil starosta Krčil. 

Hlinecká radnice podporuje větší třídění biodpadu

Město pro zlepšení třídění bioodpadu podniká téměř maximum. Nabídlo občanům k rodiným domům popelnice na bioodpad a již probíhá jejich pravidelný svoz. Aktuálně město čeká na další nádoby, aby je mohlo předat dalším žadatelům. Po městě jsou také rozmístěny hnědé kontejnery a ve městě je kompostárna. V minulosti pak byly k rodinným domům nabídnuty kompostéry. „Moc bych chtěl poprosit, aby i ta osobní odpovědnost každého z nás byla vyšší," uzavřel starosta Krčil.