Hlinsko přispěje na druhou etapu opravy fasády kostela v Chlumu
Profilovka
03. 03. 2024
visibility 876

Město Hlinsko finančně podpoří druhou etapu opravy fasády barokního kostela sv. Petra a Pavla v Chlumu částkou ve výši sto padesát tisíc korun. K dokončení renovace vnějšího opláštění budovy z druhé poloviny 17. století by mělo dojít v letošním roce.

„Dotaci jsme poskytli na základě dlouhodobější strategie, kdy se snažíme podporovat opravy kulturních objektů a mezi tyto objekty patří také kostely. Majetek tedy nemusí být pouze ve vlastnictví města, ale například i ve vlastnictví církví. Realizace opravy fasády by měla proběhnout v letošním roce," uvedl k poskytnutí dotace Miroslav Krčil, starosta města Hlinsko.

Barokní kostel sv. Petra a Pavla je v Chlumu dominantou. „Podpora má návaznost i na širší okolí kostela. V minulosti jsme v Chlumu upravili veřejné prostranství, kde je náves. U budovy kostela církev zajistila odvlhčení a odvodnění tak, aby voda nevzlínala do stěn a nyní jim pomáháme minoritní částkou na opravu fasády. V lokalitě Chlumu se jedná o určitou dominantu a máme zájem na tom, aby byla opravena," uzavřel starosta Krčil.

V rámci první etapy opravy fasády, která byla realizovaná v roce 2023, došlo k rekonstrukci dvou stěn objektu.

Kostel v Chlumu byl postaven nákladem biskupa Jana Františka Kryštofa z Talmberka v druhé polovině 17. století a je národní kulturní památkou. Jedná se také o jednu z nejvýznamnějších sakrálních staveb v okolí.