Hlinecké muzeum oslaví výročí 150 let od svého založení
Profilovka
08. 03. 2024.
1042

Hlinecké muzeum slaví v letošním roce významné výročí, při kterém si připomene 150 let od svého založení. Při této příležitosti se na konci měsíce května uskuteční bohatý dvoudenní kulturní program, v rámci kterého do Hlinska zavítá i známý český houslista Jaroslav Svěcený. Oslavy doplní také Muzejní noc, při které budou dostupné jednotlivé expozice. Oslavy muzea se uskuteční 30. a 31. května a k tomuto výročí nechá město Hlinsko vyrazit také pamětní mince.

„V letošním roce si hlinecké Městské muzeum připomene stopadesátileté výročí od svého založení. Je to typově jedno z nejstarších muzeí v České republice. Pro tuto událost jsme jako město, které je zřizovatelem instituce, připravili společně s vedením muzea program oslav pro letošní rok. Hlavní program se odehraje 30. a 31. května. První den se uskuteční galaprogram a slavnostní večer v němž vystoupí přední český houslista Jaroslav Svěcený a také žáci Základní umělecké školy Hlinsko. Druhý den v pátek se uskuteční Muzejní noc a v rámci ní bude na programu dobová přehlídka oblečení a další program, který připravuje vedení muzea. Navíc v této souvislosti probíhá výtvarná soutěž pro veřejnost. Chceme si důstojně připomenout, že zde máme již 150 let muzeum. Narozdíl od mnohých jiných měst, která svá muzea předala krajům a podobně, jsme hrdí, že ho máme zde a že je naše," sdělil k připravovaným oslavám Miroslav Krčil, starosta města Hlinsko.

Muzeum v Hlinsku vzniklo v roce 1874 a na jeho založení měl hlavní vliv vznik okresní měšťanské školy v roce 1873. Na návrh tehdejšího okresního starosty města Karla Adámka začalo okresní muzeum v červnu 1874 shromažďovat sbírky, které se měly stát základem ke zřízení Muzea okresu hlineckého. Po obrovském požáru v říjnu z nich ale mnoho nezůstalo a okresní výbor tak začal opět sbírat předměty. V prosinci vyzval okresní výbor školní radu a ředitelství měšťanské školy k pomoci při zakládání spolku Muzea okresu hlineckého. Na zasedání okresního výboru 21. prosince 1874 byl přijat statut k založení muzeálního spolku v Hlinsku při občanské škole pro okres hlinecký a jeho hlavním úkolem se stalo zakládání přírodovědných, technologických, vědeckých a uměleckých sbírek a sbírek starožitnických se zvláštním zřetelem k potřebám a poměrům okresu.