Fotoreportáž: Projekt TECHNOhrátky určený pro žáky osmých tříd zavítal poprvé do Hlinska
Profilovka
01. 06. 2022
visibility 2020

V Hlinsku se dnes poprvé uskutečnil projekt na podporu volby technických a odborných oborů žáků základních škol s názvem TECHNOhrátky. Určen je pro žáky osmých tříd a jedná se o interaktivní seznamování s technickými profesemi a řemesly. Letos se uskutečnil jubilejní desátý ročník. Akce byla v Hlinsku uspořádána v Gymnáziu a Středním odborném učilišti Hlinsko, v budově odborného učiliště v areálu ETY.

 

Dorazilo přibližně osmdesát žáků z osmi základních škol. V budově pro ně bylo připraveno pět stanovišť, kde si mohli vyzkoušet své manuální dovednosti a plnit nejrůznější úkoly. Mlékárna Hlinsko na akci poskytla ochutnávky svých produktů, včetně vanilkové a citronové zmrzliny.

 

Zahájení se konalo v suterénu Středního odborného učiliště a to tématicky zrovna na Mezinárodní den dětí. “TECHNOhrátky jsou projektem Pardubického kraje, který vás seznamuje s odbornými a technickými profesemi. Jste svědky historické události, protože poprvé za 10 let TECHNOhrátky zavítaly do Hlinska. Seznamovat se budete s obory, které odborné učiliště nabízí. Jedná se o obory mlékař, truhlář a elektrikář, které budete poznávat hravou, zajímavou formou a čeká vás odměna v podobě zmrzliny,” říká na úvod Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky a představuje hosty slavnostního zahájení, kterými jsou starosta a radní Pardubického kraje Miroslav Krčil, radní Pardubického kraje pro školství Josef Kozel, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss, Martin Pavliš, jednatel společnosti Mias OC Invest a ředitel Gymnázia K. V. Raise a Středního odborného učiliště Hlinsko Rostislav Dvořáček.

 

Jako první dostal slovo starosta města Hlinska Miroslav Krčil, který je jedním z iniciátorů rozvoje učňovského školství na Hlinecku. Ten všechny mladé hosty přivítal v nových prostorách a uvedl, že na rekonstrukci prostor bylo investováno přes 40 milionů korun. “Z mého pohledu se jednalo o investici do budoucnosti Hlinska, vnímám ji jako úspěch našeho města. Zpočátku byly s renesancí středního odborného školství spojeny obrovské problémy, nikdo nám nevěřil, že by se něco podobného mělo podařit, a já si obrovsky vážím všech lidí, kteří se na projektu podíleli. Připomínám však, že jsme stále na začátku a ta cesta bude ještě dlouhá. Jsem moc rád, že jste dnes přišli a že si prostory prohlédnete, protože dle mého názoru jsou to široko daleko nejlépe vybavené učebny pro střední odborné vzdělávání,” řekl na úvod Miroslav Krčil. Starosta Hlinska dále popřál mladým návštěvníkům, ať si dnešní den užijí a uvedl, že bude moc rád, když se někdo z nich rozhodne pro studium právě zde. “Řemesla mají v této době a zvláště v této době velkou budoucnost. Potřebujeme nejen inženýry, lékaře a pedagogy, ale potřebujeme pro společnost také šikovné a kvalitní řemeslníky. Mnohdy si vydělají i lepší peníze. Mějte při volbě povolání dobrou ruku a moc si vážím toho, že jste dnes přijeli,” doplnil dále Krčil.

 

Po té hovořil radní Pardubického kraje pro školství Josef Kozel, který popřál k svátku dětí a uvedl, že mládež by měla slavit každý den, protože by si měli života a mládí užívat. “Dnes si to tu také určitě užijete, protože nemusíte sedět v lavicích ve škole. Chtěl jsem ale hlavně navázat na pana starostu, myslím si, že za nás za všechny, co sedíme za tímto stolem, řekl úplně všechno. Doplním, že v Pardubickém kraji je celá řada škol, kde najdete mnoho oborů, které mají velký potenciál. Na Hlinecku bylo odborné vzdělávání vždycky doma, vždy tu byly zastoupeny technické obory řadou malých, větších i velkých firem. Nastalo však období, kdy se na tuto tradici dařilo jen obtížně navazovat. Jsem strašně rád, že zde již proces revitalizace odborného vzdělávání je. Škol s podobnými podmínkami, jako má tato, opravdu moc nenajdete, na Hlinecku je to určitě unikum, obory mají potenciál. Pokud si vyberete tuto školu, vybíráte si i rozumný dospělý život do budoucna,” popřál mládeži Josef Kozel.

 

Slovo dále dostal vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss. “Až budete za rok vybírat svoji budoucí práci, mějte na paměti, že by to měla být taková,  která vás uživí a která vás bude naplňovat a alespoň trošičku bavit. Není nic lepšího, než když se vám v budoucnu podaří skloubit vaše zájmy a vaši práci. Když si za rok podáte přihlášku sem, nebude to určitě špatná volba. Celou budovu si dnes projdete a uvidíte, jaké je její vybavení a jaké vybavení chystáme do budoucna. Přeji vám, aby pro vás byl dnešní den zajímavý a mohli jste nakouknout pod pokličku oborů, které zde nabízíme,” doplnil Martin Kiss.

 

Pak hovořil zástupce budoucích potenciálních zaměstnavatelů studentů, jednatel společnosti Mias OC Invest, Martin Pavliš. “Jsem moc rád, že se v tomto prostředí podařilo v Hlinsku rozhýbat učňovské školství, protože my jako firma s asi 60 zaměstnanci, sídlem v Krouně a moderním vybavením na výrobu kancelářského nábytku, potřebujeme vždy mladé, zdravé, dravé zaměstnance. Na trhu práce bohužel takových lidí moc není. Proto jsem rád, že když se tady iniciativa zejména od pana starosty objevila, byl jsem jedním z těch, kdo pomohli zrealizovat obor Truhlář. Pro studenty, kteří si tento obor zvolí, nabízíme praxi v naší firmě, která má třicetiletou tradici, slušný potenciál a moderní vybavení,” uvedl za podnikatelský sektor Martin Pavliš.

 

Dále promluvil ředitel Gymnázia K. V. Raise a Středního odborného učiliště Hlinsko Rostislav Dvořáček, který spolu s organizátory TECHNOhrátek celou akci se svým týmem přpravil. “V Hlinsku byly původně čtyři střední školy, tři učiliště a jedno gymnázium. Vzali jsme patronát nad tímto projektem, jsem tomu rád, ale samozřejmě bylo to obrovské množství práce. Chtěl bych zdůraznit, že symbióza gymnázia a střední školy se postupně rozvíjí. Studenti gymnázia na této akci pomáhají, můžete je tu vidět v tematických tričkách. Naopak, když se něco pokazí na gymnáziu, naši učňové rádi pomohou. Také tu můžete vidět stejné vybavení, jako je v gymnáziu, například si dnes vyzkoušíte virtuální realitu. Přeji vám, abyste se tu dnes cítili jako doma,” uzavřel úvodní blok ředitel školy Rostislav Dvořáček.

 

Nakonec pořadatelé uvedli, že vůbec poprvé se TECHNOhrátek zúčastnila základní škola z Trhové Kamenice, která zaokrouhlila počet zapojených škol na 120.