Fotoreporátž: Zahájení Výtvarného Hlinecka, které je věnováno obrazům Jaroslava Panušky
Profilovka
20. 06. 2022
visibility 918

V pátek 17. června se prostory hlinecké galerie zaplnily návštěvníky, kteří přišli na vernisáž již 63. ročníku Výtvarného Hlinecka. Letošní ročník zavítaly do Hlinska obrazy slavného malíře Jaroslava Panušky. 

 

Na úvod promluvila Jana Vašková, která se po náhlém úmrtí ředitele Martina Horáka opět ujala řízení hlineckého muzea a galerie. „Dnes otevíráme 63. ročník Výtvarného Hlinecka. Jedná se o výstavu Jaroslava Panušky ke 150. výročí jeho narození. Určitě ale všichni víme, že by tady měl stát úplně někdo jiný. Měl by tady být Martin Horák, který nás náhle opustil. Tento ročník bychom chtěli věnovat právě jemu. Protože on v době pandemie tuto výstavu připravoval, obvolával galerie, soukromé sběratele, aby všechny obrazy sehnal právě ke 150. výročí. Jen díky němu je tady takový soubor obrazů, to znamená skoro 130 prací z celé Panuškovy tvorby. Nechci dlouze mluvit, ale ráda bych vás teď požádala, abychom Martinu Horákovi vzdali památku a věnovali mu minutu ticha,” řekla na úvod vernisáže Jana Vašková.

 

Po minutě ticha dostala slovo kurátorka výstavy PhDr. Šárka Leubnerová. Ta vysvětlila hlavní mezníky Panuškova života a uvedla ho jako jednu z výrazných uměleckých postav první poloviny 20. století, jako malíře, kreslíře, ilustrátora a grafika. „Tématické rozpětí jeho tvorby bylo velice široké, sahalo od figurálních prací, představující pohádkové výjevy, až ke krajinomalbě v nejrůznějších polohách. V jeho rané tvorbě najdeme sociálně zaměřenou karikaturu, studie rázovitých postav, vedle toho symbolické krajiny. Panuška již od mládí tíhnul k pohádkovým a fantaskním tématům. Maloval postavy umrlců, vodníků, upírů, bludiček a dalších bytostí, které vycházely z představ venkovanů, žijících v těsném sepětí s přírodou. Jeho dílo kolem roku 1900 navíc ovlivnil dobový zájem o okultní vědy, spiritualismus a lidskou psychiku. Vytvářel působivé obrazy přízraků, duchů mrtvých, různých zjevení, to vše obsahující nejrůznější symboly tehdejší doby. Ve druhém desetiletí dvacátého století obrátil Panuška svůj zájem k dávné historii a archeologii. Chtěl přinést nové poznatky o životě dávných slovanů, sám se podílel i na archeologických vykopávkách a výzkumech. Nelze vynechat ani autorovu zálibu v zobrazování prehistorických zvířat, jejichž podobu rekonstruoval na základě vykopávek. Do jeho zájmu se také čím dál tím více dostávala krajina, kterou zachycoval ve všech ročních obdobích i atmosferických proměnách, mnohdy ji doplňoval pohledy na české hrady a zámky,” doplnila kurátorka výstavy PhDr. Šárka Leubnerová.

 

Po té bylo přečteno několik humorných vzpomínek Josefa Lady, který se s Panuškou několikrát setkal. Popisoval ho jako velice svéráznou postavu, která mnohdy působila až hrubiánsky, kdo ale prý Panušku lépe poznal, zamiloval si ho.

 

Starosta města Hlinska a jeden ze zaštitovatelů Výtvarného Hlinecka Miroslav Krčil byl požádán, aby výstavu zahájil. „Milí přátelé, dámy a pánové, tento ročník největší výstavy, kterou tady každý rok na Hlinecku máme, Výtvarné Hlinecko, je do určité míry symbolický. Každý lidský život se skládá z mnoha a mnoha příběhů. Některé příběhy jsou plné úsměvů, často v nich ale nalezneme i bolest. Dílo Jaroslava Panušky pro mě symbolizuje dvě slova: Příběh a tajemství. Jedno přísloví říká, že včerejšek je historií, dnešek je darem a zítřek je tajemstvím. Osud to zařídil tak, že Martin Horák už to jedno z největších tajemství poznal. Poděkování patří jemu, ale také paní Vaškové, protože převzala alespoň na čas jeho štafetu a chtěl bych poděkovat celému týmu muzea, protože se semkli a dokázali připravit opět skvělou výstavu. Nezbývá mi než říci, že letošní Výtvarné Hlinecko považujme za zahájenou a všem vám moc děkuji,” přivítal návštěvníky vernisáže starosta Hlinska Miroslav Krčil. 

 

Paní Jana Vašková po té obdržela květiny a poděkování. K poslechu zahrálo trio akordeonistek z hlinecké ZUŠ pod vedením Markéty Břízové. Po té mohli návštěvníci prozkoumat obě patra galerie, které byly zaplněny Panuškovými obrazy. Připraveno bylo také občerstvení v podobě jednohubek, chlebíčků, domácích moučníků, vína a nealkoholických nápojů.

 

Otevírací doba výstavy je vždy od úterý do neděle od 9:00 do 12:00 a 13:00 do 17:00 hodin. Připraveno je i několik večerních prohlídek s pohádkovým čtením pro děti. Ty se uskuteční ve dnech 21. července, 11. srpna a 25. srpna od 18:00 do 21:00 hodin. Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy PhDr. Šárkou Leubnerovou proběhne 20. srpna ve 14:00 hodin.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image