Cyklostezka Hlinsko-Rváčov má již hotovou studii
Profilovka
21. 05. 2020.
2151

Hlinecká radnice zadala v květnu 2019 vypracovat pardubické projekční kanceláři PRODIN a.s. projektovou dokumentaci na výstavbu stezky pro pěší a cyklisty mezi Hlinskem a Rváčovem.

 

Hotovou projektovou dokumentaci na novou stezku má nyní k dispozici vedení města. Její možná realizace se bude odvíjet od ochoty majitelů pozemků prodat je pod plánovanou výstavbou. Pouhá studie cyklostezky mezi Hlinskem a Rváčovem vyšla město na 232 320 Kč.

 

Město Hlinsko zadalo také společnosti PRODIN a.s. vypracovat technické studie cyklostezek mezi Hlinskem a Srní a Hlinskem a Chlumem. Celkem Hlinsko zaplatilo za studie tří cyklostezek 696 113 Kč.