ČHJ Hlinsko ve finále Ankety dobrovolní hasiči roku 2023
Profilovka
13. 09. 2023.
1961

Česká hasičská jednota Hlinsko je ve finále Ankety dobrovolní hasiči roku 2023.

Cílem Ankety dobrovolní hasiči roku je nejen ocenit dobrovolné hasiče za jejich obětavou pomoc, kterou jsou nám připraveni s odvahou a odhodláním poskytnout vždy, když je ohroženo naše zdraví, životy nebo majetek, ale také je podpořit v jejich činnosti a motivovat je pro budoucnost.

V rámci 13. ročníku Ankety dobrovolní hasiči roku vybrala desetičlenná odborná porota po pěti finalistech v každé z pěti územních oblastí. V oblasti Východ Čech, zahrnující Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj, se mezi finalisty probojoval hasičský sbor České hasičské jednoty Hlinsko, který se do ankety přihlásil se svojí akcí „Dětský tábor s prvky preventivně výchovné činnosti“.

Zmiňovaný dětský tábor se konal v loňském roce na táborové základně ve Svratouchu. Tábor byl určen pro všechny děti z řad široké veřejnosti, přičemž se ho zúčastnilo 77 dětí ve věku od 6 do 15 let. Pro děti bylo připraveno velké množství celotáborových her a aktivit. Kromě toho se však děti během celého týdne seznamovaly s náplní práce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Každý den byl věnován jedné ze složek IZS – hasiči, policisté, záchranáři, ale i vojáci.

Jelikož byl kladen důraz na preventivně výchovnou činnost, děti se naučily základy první pomoci, základy požární prevence v přírodě či získali představu o prostředcích improvizované ochrany osob. Vše bylo doplněno ukázkami zásahů jednotlivých složek IZS, ukázkami požární techniky a technických prostředků PO. Ale nebylo to jen o přednáškách a pozorování profesionálů. Děti si mohly samy vyzkoušet, co taková práce obnáší. Velký úspěch slavily týmové soutěže, kdy děti byly nečekaně postaveny před různé krizové situace. Samy si tak vyzkoušely, jak reagovat například při nálezu zraněné osoby po pádu z výšky nebo po úrazu při těžbě dřeva. Mimo to se vedoucí snažili děti naučit práci s mapou, orientaci v přírodě i Morseovu abecedu. V dlouhodobém konceptu se ČHJ Hlinsko snaží o to, aby byly děti hravou formou připraveny na příhody, které život přináší, aby byly schopné týmové spolupráce a v duchu hesla „Bližnímu ku pomoci“ stály vždy nablízku lidem ve svém okolí.

Na řadu nyní přichází veřejnost, která svým hlasováním rozhodne o výsledném pořadí finalistů. Pokud Vás akce zaujala a chcete své hlinecké hasiče podpořit, můžete tak učinit prostřednictvím SMS zaslané na telefonní číslo 900 77 06 ve tvaru HASICI SVC1 (cena SMS je 6 Kč) nebo prostřednictvím hlasovacího formuláře na webu www.adhr.cz/hlasovani-sbory. Hlasování končí 15. října 2023. Za případnou podporu hasiči všem děkují.

Mgr. Milan Jindřichovský
starosta sboru ČHJ Hlinsko

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image