Cenu Křesadlo za dobrovolnictví získala v Hlinsku Hana Zlámalíková
Profilovka
20. 05. 2024.
1012

Dobrovolnické centrum Fokusu Vysočina v regionu Hlinsko pod záštitou organizace HESTIA uspořádalo další ročník předávání ceny Křesadlo. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhají vykřesat jiskry lidství. Krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubického kraje Pavel Šotola mohl letos pogratulovat Haně Zlámalíkové, která je již dvanáct let stálicí při organizaci programu Centra volného času pro děti a mládež v Centru Jana XXIII.

„Velmi mě potěšilo, co znamená činnost Hany Zlámalíkové pro centrum, u jehož vzniku jsem před lety v Hlinsku byl a pomáhal mu na svět. Právě díky takovým lidem může dál plnit své poslání. Paní Zlámalíková se kromě toho ale zapojuje i do mnoha dalších projektů charitativního rázu, pomáhá na akcích, na příměstských táborech, a sama vyrábí různé pozvánky a upomínkové předměty pro jejich účastníky. Bylo mi ctí jí poděkovat,“ uvedl Pavel Šotola.

Hana_Zlamalikova_a_Pavel_Sotola.jpg

Cenu města Hlinsko získal Martin Komárek, který se podílí na činnosti spolku "Klub zotavení". Jeho cílem je začleňování osob se zkušeností s duševním onemocněním do společnosti. V loňském roce se pan Komárek stal předsedou tohoto spolku, kde má na starosti nejen administrativu, ale také program, a snaží se klub propojovat s podobnými skupinami v kraji. Navíc sám ostatní členy podporuje v tom, aby se podíleli na realizaci programu a byli v klubu aktivní.

Poděkování obdrželi i další dobrovolníci z regionu.

O významu Křesadla

Organizace HESTIA se již 25 let věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví v České republice. Od roku 2001 uděluje HESTIA dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu s názvem Křesadlo. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Křesadlo se snaží oceněným dobrovolníkům získat respekt k jimi vykonaným aktivitám a zájem širší veřejnosti o dobrovolnickou službu. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví. Dobrovolníky nominují neziskové organizace i sami občané. O tom, komu bude náležet ocenění cenou Křesadlo, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy a komerčních firem.

 
Zdroj: Pardubickykraj.cz
Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image