Byl vypsán konkurz na nového ředitele hlineckého gymnázia
Profilovka
28. 02. 2024
visibility 3396

Na základě usnesení Rady Pardubického kraje byl vyhlášen konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Gymnázia K. V. Raise, Hlinsko. Konkurzní řízení se týká i dalších 33 škol v Pardubickém kraji.

„Nijak nezastírám, že jsou ředitelé, kde jsem přesvědčen o tom, že je správné, aby ve svých pozicích pokračovali. Pro každého současného ředitele je pomyslným konkurzem celé předchozí šestileté období. A sportovně dodávám, že poslední roky byly díky covidu, situaci na Ukrajině a turbulentnímu přístupu státu ke vzdělávání opravdu specifické. Ale i pro ně je dobře, když se nad svými možnostmi a dalším posunem opětovně nastartují obhajobou u konkurzní komise” uvedl ke konkurznímu řízení radní Pardubického kraje pro školství Josef Kozel.

Pro zapojení se do konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky školy je splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitelky/ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a školské problematiky, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, organizační a řídící schopnosti.

Přihlášky zaslané nejpozději do 5. března 2024 by měly obsahovat úředně ověřené kopie dokladů o ukončeném vzdělání potvrzující odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, strukturovaný životopis v českém jazyce a koncepce dalšího rozvoje školy/ŠZ (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce, přehled o průběhu předchozích zaměstnání, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitelky/ředitele školy/ŠZ (ne starší 2 měsíců). Více informací ke konkurznímu řízení je k dispozici na webu pardubickykraj.cz.

 

Foto: Ondřej Sůva