Zasedání Zastupitelstva města Hlinska již 11. září 2023 pro veřejnost
Profilovka
10. 09. 2023.
975

Město Hlinsko veřejně ohlašuje, že v pondělí 11. září od 17:00 hodin se uskuteční 5. zasedání Zastupitelstva města Hlinska, svolaného starostou Miroslavem Krčilem, DiS. Zasedání se uskuteční v kinosále Multifunkčního centra. Zváni jsou všichni občané.

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města Hlinsko

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinsko

5. Zápis kontrolního výboru

6. Rozpočtová opatření k 21.08.2023

7. Hospodaření s majetkem města

8. Převod technické infrastruktury – VaK Chrudim, a. s.

9. Dodatek č. 6 ke smlouvě o půjčce – Bytové družstvo města Hlinsko

10. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro správní

území ORP Hlinsko na období 2023-2025

11. Diskuse

12. Závěr

 

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image