Zápisy do prvních tříd základních škol se uskuteční v dubnu
Profilovka
15. 02. 2024
visibility 1438

Zápisy předškoláků do prvních tříd hlineckých základních škol se uskuteční v letošním roce ve čtvrtek 18. dubna 2024. Zápisy se týkají škol ZŠ Resslova, ZŠ Smetanova a ZŠ Ležáků.

Do všech hlineckých základních škol budou zápisy probíhat ve stejný den v době od 10:00 do 16:00 hodin. K zápisu se musí dostavit děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 nebo ty, kterým byl v roce 2023 odložen začátek povinné školní docházky.

U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte společně s platným dokladem o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas). Budou-li rodiče rozhodnutí o odkladu na příští školní rok, musí předložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu mohou přijít i děti mladšího věku narozené do 30. 6. 2019, jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti. Pro posouzení školní zralosti je možné se objednávat například do Pedagogicko-psychologické poradny Hlinsko.

Děti, které se narodily v období od září 2018 do konce prosince 2018, musí pro zápisu předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna 2019 do konce června 2019 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře.

Pro získání dalších informace ohledně zápisů je důležíté sledovat stránky jednotlivých hlineckých základních škol. 

Základní škola Resslova Hlinsko (zsresslovahlinsko.cz)

Základní škola Smetanova (zssmetanova.cz)

Základní škola Ležáků (zslezaku.cz)