Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko bude novou příspěvkovou organizací města
Profilovka
01. 04. 2023.
3384

Zřízení nové příspěvkové organizace Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko a začlenění Turistického informačního centra Hlinsko do nově zřizované příspěvkové organizace schválilo zastupitelstvo města na svém březnovém zasedání. Informační centrum dosud administrativně spadalo pod Městský kulturní klub Hlinečan. Nová organizace by měla začít fungovat od 1. července a bude mít na starost provoz Planety Hlinsko a informačního centra.

„Jedná se o administrativně technický krok, kdy jsme schválili vytvoření nové příspěvkové organizace s tím, že oficiálně začne fungovat od 1. července letošního roku. Organizace bude mít pod sebou dvě hlavní činnosti, jednak provoz Vzdělávacího centra Planeta Hlinsko a provoz Turistického informačního centra Hlinsko, které dosud bylo začleněno pod Městským kulturním klubem Hlinečan," uvádí k nové příspěvkové organizaci starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Od sloučení Turistického informačního centra Hlinsko se vzdělávacím centrem Planeta Hlinsko si vedení města slibuje koordinaci činností v rámci propagace Hlinska a cestovního ruchu. „Vzhledem k tomu, že Planeta Hlinsko by měla být poměrně velkým lákadlem z pohledu cestovního ruchu, tak se to zde potkává s agendou Turistického informačního centra Hlinsko. Proto jsme informační centrum začlenili do nově vznikající organizace. Navenek se toho ve fungování informačního centra moc nezmění, ale bude tam jakási koordinace činností a samozřejmě i z části využijeme stávající personál pro chod vzdělávacího centra Planeta Hlinsko. Z provozního hlediska to znamená, že se snažíme co nejvíce minimalizovat budoucí provozní náklady," doplňuje starosta Krčil.

Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko počítá s vytvořením dvou nových pracovních míst na plný úvazek. „Vytvořit by se měla maximálně dvě nová pracovní místa a předpokládáme, že okolo toho vznikne určitá skupina lidí, se kterými budeme spolupracovat externě. Ať už to budou studenti nebo aktivní senioři, kteří by nám s tím chtěli pomoci. Vzdělávací centrum bude také pořádat lektorované programy pro školy a tam předpokládáme aktivní zapojení lidí z pedagogické oblasti s tím, že tuto lektorovanou část bude formálně zajišťovat Dům dětí a mládeže," uzavírá Krčil.

Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko plánuje vedení hlinecké radnice otevřít v průběhu září letošního roku ve druhém patře administrativní budovy někdejší hlinecké Ety. Centrum bude se zaměřením na planetu Zemi.

 

Zdroj foto: Fb Miroslav Krčil

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image