Výzva k podání nabídek na provozování občerstvení v přírodním biotopu Hlinsko

Sdílet článek:
21. 01. 2020 • 14:12

Sportoviště města Hlinska, s.r.o. se sídlem Smetanova 1524, Hlinsko vyhlašují výzvu k podání nabídek na provozování sezónního občerstvení (červen - srpen) v nově zbudovaném přírodním biotopu v Hlinsku.
Předmětem pronájmu jsou dva samostatné nebytové prostory o celkové výměře 85,37 m2 (73,07 + 12,3 m2) a venkovní prostory v těsné blízkosti provozoven dle následné dohody. Pronajímaný nebytový prostor je vybaven základním zařízením (kuchyňská linka, dřez). Součástí nejsou žádné elektrospotřebiče. Provoz občerstvení bude zajišťován formou stánkového prodeje. Objekt je zásobován pitnou vodou. Spotřeba elektrické energie a vody je pro pronajaté prostory měřitelná samostatně. Zákazníci občerstvení mohou využívat sociální zařízení  provozovatele.
Úklid pronajatých prostor zajistí nájemce. Nájemce se zavazuje zajišťovat uložení a skladování tříděného komunálního odpadu. Náklady na odvoz a likvidaci budou řešeny v nájemní smlouvě poměrnou částí.
Nabídka občerstvení bude přizpůsobena očekávaným potřebám návštěvníků, tedy: nápoje – teplé i studené, točené i balené, nealkoholické a alkoholické. Zákaz prodeje lihovin. Jídla dle možností provozovatele – předpokládá se nabídka jednoduchého občerstvení (polévky, teplé uzeniny, párek v rohlíku, hranolky, saláty, zákusky, zmrzlina apod.). Možnost doplňkového prodeje nápojů a potravin, preferována je nabídka místních produktů a zdravé výživy. Pro prodej točených nápojů (pivo, limonáda) budou používány vratné plastové obaly. Prostory celého areálu jsou nekuřácké.
Provozní doba občerstvení se bude shodovat s provozem biotopu – červen – srpen denně od 10:00 do 20:00 hod. dle aktuálního počasí. Přístup do areálu bude obsluze umožněn 1 hod. před otevřením a maximálně 1 hod. po uzavření areálu, případně dle potřeb po předchozí dohodě. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou: červen – srpen 2020 s následnou dvouletou opcí.
Nabídky s návrhem výše měsíčního nájemného a s rozsahem poskytovaných služeb podávejte v zalepené obálce označené „Občerstvení biotop“ do 14. února 2020 do 12 hodin na podatelnu MěÚ Hlinsko (Adámkova 554) nebo v kanceláři plaveckého bazénu (Smetanova 1524). Bližší informace získáte na tel. čísle 608 889 739 – p. Kábele, popř. v kanceláři plaveckého bazénu.

Sdílet článek:
Komentáře
Přidejte váš názor

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Přihlásit se