Výtvarná soutěž pro děti MŠ a ZŠ na téma: VČELY - královny života
Profilovka
01. 11. 2020.
1580

Oddělení pro děti a mládež Městské knihovny Hlinsko vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti mateřských a základních škol na téma VČELY - královny života. Zadáním je vytvořit dílo inspirované včelami a jejich životem s přihlédnutím k jejich nezbytností pro fungování Země. 

 

Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií. Jeden soutěžící může přihlásit pouze jedno dílo. Skupinové práce se nepřijímají. Na zadní straně díla musí být uvedeno jméno a věk autora, příslušná kategorie a kontakt. Hlasovat bude veřejnost na připravované březnové výstavě v knihovně. Vítězové budou obdarováni drobným dárkem.

 

Kategorie: 

 

  1. kategorie: děti z MŠ

  2. kategorie: 1. - 3. třída ZŠ

  3. kategorie: 4. - 6. třída ZŠ

  4. kategorie: speciální školy

 

Práce mají být zaslány na adresu Městské knihovny - oddělení pro děti a mládež, Adámkova třída 554, 539 01 Hlinsko. Mohou být odevzdány i osobně, ovšem až knihovna znovu otevře pro veřejnost.