V pondělí 8. června se uskuteční 8. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
Profilovka
02. 06. 2020.
891

Zasedání svolané starostou města Miroslavem Krčilem, DiS se bude konat 8. června 2020 od 17:00 hodin v Multifunkčním centru v Hlinsku. Všichni občané jsou zváni, aby se zasedání zúčastnili. 

 

Plánovaný program: 

 

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva města Hlinska

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska

5. Zápis č. 1/2020 finančního výboru

6. Návrh závěrečného účtu města za rok 2019

7. Schválení účetní závěrky města Hlinska za rok 2019

8. Rozpočtová opatření k 25. 5. 2020

9. Hospodaření s majetkem města

10. Projednání a schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Hlinsko za období 9/2015-1/2020

11. Návrh na uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Sportovní hala Hlinsko“

12. Návrh na uzavření smlouvy o úvěru na investiční projekty města v období 2020-2021

13. Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace

14. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města – Římskokatolická farnost – děkanství Hlinsko

15. Návrh na prominutí a odpis pohledávky

16. Různé

17. Diskuse

18. Závěr

 

 

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image