V pondělí 7. září se uskuteční 9. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
Profilovka
04. 09. 2020.
788

Zasedání svolané starostou města Miroslavem Krčilem, DiS se bude konat 7. září 2020 od 17:00 hodin v Multifunkčním centru v Hlinsku. Všichni občané jsou zváni, aby se zasedání zúčastnili. 

 

Plánovaný program: 

 

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města Hlinska

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska

5. Rozpočtová opatření k 17. 8. 2020

6. Hospodaření s majetkem města

7. Vydání změny č.5 Územního plánu Hlinsko

8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy - poskytnutí dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 9. Uzavření veřejnoprávních smluv - poskytnutí příspěvku z výtěžku loterií a jiných podobných her 

10. Různé 

11. Diskuse 

12. Závěr