Školní družina na Ležákovce otvírá další hernu

O tom, že vstup a schodiště do školní družiny dostaly díky vám rodičům, ale i dalším návštěvníkům Vánočního koncertu školy a Vánočního těšení na Ležákovce nový kabát, jsme již informovali. Vaše podpora nás motivovala, a proto jsme se pustili do další práce. Podali jsme žádost o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků, které lze do školní družiny přijmout. A hurá! Žádost byla schválena. Od 01. 09. 2023 se do školní družiny může nově přihlásit 170 žáků. Aktuálně bychom tak měli být schopni zajistit zájmové vzdělávání ve školní družině pro všechny děti z přípravných tříd a dětí z 1. – 3. ročníku. V případě volných míst se do školní družiny budou moci přihlásit i žáci ze 4. nebo 5. ročníku.

V lednu jsme vás také informovali o tom, že z pavilonu školní družiny byla definitivně odstěhována odborná pracovna informatiky. Díky tomu školní družina konečně získala celý pavilon pouze pro sebe. V zimních měsících byla nově vytvořena další zbrusu nová herna vybavená barevným nábytkem, hračkami, stavebnicemi, stolními hrami a knihami. Vše společně vytváří příjemné zázemí jak pro odpočinek, tak i veškeré aktivity školní družiny.

Družina jásá „nyní je celé patro jenom naše“. Žáci ve školní družině mají k dispozici 4 útulné herny, společenskou místnost vybavenou interaktivní tabulí, stolem pro stolní tenis, skákacími míči a dalším sportovně relaxačním vybavením, dále dvě třídy přípravné třídy, výtvarnou a keramickou dílnu a tělocvičnu. Zázemí školní družiny nabízí našim žákům podnětné prostřední pro zájmové vzdělávání.

A v družině se opravdu nezahálí. Společně tvoříme, čteme, soutěžíme, objevujeme, relaxujeme, experimentujeme, zpíváme, zkrátka neustále je co dělat. Výtvarná díla školní družiny pravidelně tvoří výzdobu celé budovy školy. Výsledky z naší tvorby jsou vidět již při příchodu do školy, v přilehlé chodbě i v našem pavilonu. Obrázky našich dětí můžete vidět i ve školní jídelně.

Kdo chce, může navštěvovat bezplatné kroužky – kroužek výtvarný, sportovní, kroužek dovedných rukou a kroužek anglického jazyka. A protože to bez pohybu nejde, užíváme si téměř každý den na hřišti u bazénu. V zimě, když přijde sněhová nadílka, dovádíme na kopečku blízko školy. Koulujeme se, stavíme sněhuláky a bobujeme. Na všechny aktivity nám zbývá dostatek času, protože do školní jídelny chodíme v bačkůrkách a neztrácíme čas oblékáním, svlékáním a přezouváním se.

Rádi se účastníme školních akcí. Mezi naše nejoblíbenější patří Vánoční těšení na Ležákovce a Den otevřených dveří. Máme vždycky velkou radost, když všechno dopadne na výbornou!

Monika Zahálková