Rekonstrukce druhého mostu v Blatně omezí provoz v Hlinsku téměř do konce roku
Profilovka
01. 05. 2024.
12215

Dopravní omezení na téměř půl roku způsobí na Hlinecku rekonstrukce druhého blatenského mostu přes řeku Chrudimku. Jedná se o další etapu opravy silnice číslo 343 v Blatně, kterou financuje společnost Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Stavební práce trvající téměř půl roku začnou 6. května a budou navazovat na část opravenou v loňském roce a pokračovat až po křižovatku ulic Rataje a Taussigova. V rámci investice dojde také k opravě druhého blatenského mostu. Doprava pro vozidla do 3,5 tuny s povolením průjezdu od MÚ Hlinsko bude řízena pomocí semaforů.

Výstavba nového mostu je rozfázována do několika etap a začne kácením zeleně vedle komunikace, která musí ustoupit mostnímu provizoriu. K úplné uzavírce komunikace dojde na začátku druhého květnového týdne, stavební práce potrvají až do zimních měsíců letošního roku. „V pátek 3. května dopoledne proběhne oficiální předání staveniště ze strany hlavního investora, kterým je Správa a údržba silnic Pardubického kraje za účasti Policie ČR, našeho úřadu a všech dotčených orgánů státní správy. Předání se uskuteční na hlinecké radnici v zasedací místnosti. Jedná se o první krok, kdy se předá staveniště zhotoviteli," uvedl k jedné z největších investic do opravy komunikací v Hlinsku v roce 2024 starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Povolení na průjezd z okolních obcí Hlinska získají pouze obyvatelé Jeníkova, aby dopravní provoz neomezoval průběh stavby. „V tuto chvíli již má zhotovitel vypracované dopravně inženýrské opatření, kde jsou stanovené všechny podmínky, za kterých bude stavba realizována. My jsme jako každý jiný účastník jednotlivých opatření dostali DIO již minulý týden. Snažili jsme se, nyní budu mluvit za město Hlinsko, najít kompromisní řešení tak, abychom dokázali rovnoměrně rozložit dopravní zátěž v rámci regionu. Samozřejmě to bude vyžadovat omezení a bude to znamenat respektování potřeb jednotlivých území. Myslím si, že jsme se nakonec se starosty domluvili na kompromisu, který je možný tak, abychom úplně nepřetížili samotné Blatno. Ze strany města Hlinska je důležité, aby Blatno netrpělo více, než je nutné, proto jsme se rozhodli, že provizorní most bude pro vozidla do 3,5 tuny a bude průjezdný na občanský průkaz pro obyvatele Blatna a obyvatele Jeníkova. Jeníkova z toho důvodu, že leží na půli cesty objížďky a rozhodli jsme se tak vyjít Jeníkovským vstříc, ale je to maximum, které jsme mohli udělat i po konzultaci s dodavatelem stavby. I pro průběh stavby je důležitý prostor, aby ji bylo možné realizovat. Pokud by byla v místě rekonstrukce zvýšená doprava, tak by se stavba jen prodlužovala," sdělil starosta Krčil.

Všechny základní informace k objížďkám budou co nejdříve dostupné na webu města www.hlinsko.cz. „Jsem moc rád a chtěl bych poděkovat Studnicím, Hamrům a Vortové, že se společně dohodli o průjezdu svých obyvatel přes spojnici mezi Hamry a Studnicemi. Lidé z těchto obcí tak nemusí využívat jinou trasu objížďky. Obyvatelé obce Kameničky, kde jsem také osobně hovořil s panem starostou za účasti starosty z Jeníkova, zde je kompromisní řešení, že by měli primárně jezdit přes Dědovou a Kladno. Nicméně k tomu všemu ještě, jako tomu bylo v té předchozí etapě, tak budeme jako městský úřad vydávat povolení v odůvodněných případech na průjezd Blatnem. A to jednak našim občanům a když bude důvod i pro ostatní, nicméně bych chtěl poprosit, aby každý zvážil, zda to povolení skutečně potřebuje, protože dopravní zatížení bude vzhledem k probíhajícím pracím enormní a myslím si, že tady bychom neměli být úplně sobečtí, abychom to všechno zvládli," pokračoval Krčil.

Restaurace a podniky v Blatně budou pro zákazníky i nadále dopravně dostupné. „Naším zájmem je, aby provozovny, které se v Blatně nachází, byly co nejméně stavbou dotčeny. Ať už to jsou restaurační zařízení nebo jiné provozovny. Zákazníci a klienti těchto provozoven budou mít samozřejmě možnost dostat se do těchto podniků," uvedl k zachování dostupnosti podniků v Blatně hlinecký starosta.

„Chtěl bych poděkovat všem starostům, se kterými jsem jednal, za korektní realistický přístup a zároveň bych chtěl všechny poprosit o respekt, abychom nebyli k sobě vzájemně sobečtí," uzavřel Krčil.

K dopravnímu omezení v Blatně se konala pro obyvatele této místní části informační schůze v hasičárně, kde byly sděleny informace k rekonstrukci vozovky 343 a stavby nového mostu.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image