Obyvatelé Hlinska si mohou v roce 2023 připlatit za svoz odpadu až 20 %
Profilovka
01. 12. 2022
visibility 2094

V připravovaném rozpočtu na nový rok musí vedení hlinecké radnice vyřešit pokrytí rostoucích nákladů na svoz a likvidaci odpadu, které se zdražilo o inflaci ve výši 20 %. V úvahu přichází zvýšení ročního poplatku za svoz popelnic, ten pro letošní rok činí 660 Kč za poplatníka na rok. Druhou možností je pokrytí nákladů přímo z rozpočtu města, to ale starosta Krčil odmítá z důvodu, že by pak nedošlo k opravě nějaké silnice nebo chodníku. Nový ceník poplatků bude schvalovat rada města.

„Město Hlinsko bude i v příštím roce více platit za odpady, protože z důvodu inflace plošně zdražují náklady, to znamená věci spojené se svozem a vůbec s provozem celého odpadového hospodářství. Nejedná se jen o samotný vývoz popelnic, ale je v tom zahrnutý i provoz sběrného dvora, třídicí linky, kompostárny, sběru velkoobjemového odpadu, bioodpadu a dalších úkonů. Je to celý mix služeb, u kterých dochází k razantnímu nárůstu vstupů a toto se projeví i směrem do rozpočtu města. Je to věc, kterou určitě musíme v rámci rozpočtu řešit," uvádí Miroslav Krčil, starosta města Hlinsko.

Na zdražování odpadového hospodářství má vliv i platná legislativa. „Další věcí, která do cenotvorby odpadového hospodářství vstupuje, je legislativa, kterou my neovlivníme a která každý rok zdražuje daný systém. Je to dáno tím, že musíme jako město nebo svozová firma státu odvádět stále větší poplatky. Chápu, že jsou občané vždy při zdražování naštvaní na obce a na města, ale ta jsou v tom nevinně a pouze tvoří nárazníkový pás mezi tím, co připravila legislativa a dopadem na samotné lidi," vysvětluje starosta Krčil.

Zdražení svozového polatku by mohlo být ve výši až 20 %. „V tuto chvíli nelze přesně říci, o kolik se zdraží poplatek za samotný vývoz popelnic. Není to jen vývoz popelnic, ale jedná se o celkové odpadové hospodářství. Dnes se poplatky za svoz poplenic v některých městech běžně pohybují od 800 do 1 000 Kč ročně. My jsme dlouho dokázali držet cenovou hladinu ve výši 660 Kč. Inflace je 20 % a úvahy o zdražení mohou být v této výši. Je tu také možnost držet poplatky na nižší cenové úrovni, ale způsobí to, že nebude opravena nějaká silnice nebo chodník. Osobně si myslím, že toto není správný směr," uzavírá Krčil.

Svoz odpadu v Hlinsku zajišťuje společnost Technické služby Hlinsko, s.r.o. vlastněná svazkem obcí Komunální služby Hlinecko. Jedná se o dobrovolný svazek 61 obcí Chrudimska, Litomyšlska, Pardubicka a Ústeckoorlicka.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image