Oblastní charita Chrudim oslavila 30 let působení v chrudimském regionu
Profilovka
03. 10. 2022
visibility 1082

Nezisková organizace Oblastní charita Chrudim, do konce loňského roku známá jako Farní charita Chrudim, poskytuje od roku 1992 sociální a zdravotní služby v domácnostech klientů. V minulých dnech oslavila třicet let svého trvání a to hned několika akcemi pro veřejnost.

„Při ohlédnutí zpět vidím ohromný objem práce a osobního nasazení ve službě pro druhé. Ať už se jedná o kvalitu poskytovaných služeb nebo o rozvoj služeb v rozsahu, který lidem poskytujeme,“ říká ředitel chrudimské Charity Roman Pešek. Počátečními službami, které začala Farní charita nabízet, byly ošetřovatelská a pečovatelská služba. Postupně se k těmto dvěma službám přidala půjčovna zdravotních pomůcek, v lednu roku 2003 občanská poradna a v roce 2013 i dobrovolnické centrum.

Den otevřených dveří se nesl formou prezentace služeb, prohlídkou kancelářských prostor, ale i hudebních vystoupení. Zahrát přišel kytarový soubor ze Základní umělecké školy Chrudim a zazpívat ukrajinská zpěvačka Alya Oleksandra Horun. Dopoledne s Charitou strávili zástupci spřátelených organizací, obcí a měst, firem a další osobnosti spjaté s charitou. Za minulostí chrudimské Charity se ohlédla bývalá ředitelka Hana Petrusová, důležitost pomáhat potřebným vyzdvihl generální vikář Mons. Jan Paseka a osobní zkušenost s naší péčí sdílel starosta města Chrudim pan František Pilný.

Rozvoj této organizace a fungování dobrovolnického centra ocenil radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a udělil Oblastní Charitě Chrudim děkovný list za příkladný rozvoj sociálních služeb v regionu. K výročí uvedl: „Chrudimská charita zaznamenala v posledních letech velký rozvoj jak v oblasti poskytovaných služeb, tak i v jejich dostupnosti. Díky úsilí a pečlivé práci vedení charity i všech zaměstnanců se potřebným dostává velmi profesionální péče, a to s laskavým a lidským přístupem. Jako příkladnou vítám činnost dobrovolnického centra, které aktivně rozvíjí dobrovolnické aktivity na Chrudimsku.“

Benefiční koncert se uskutečnil na podporu domácí hospicové péče a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi vystoupil v komorním obsazení orchestr Bohemian Symphony Orchestra Prague a světoznámá operní pěvkyně Noema Erba, rodačka z Hrochova Týnce. Tento večer se nesl také v duchu poděkování a šesti zaměstnancům bylo za pomoc druhým uděleno ocenění Oblastní charity Chrudim. Domácí hospicovou péči podpořila i další z akcí, kterou byla pohádka „O království, kde strašilo“ a spolek Acord ji zahrál malým i velkým na Malé scéně Divadla Karla Pippicha.

 

Zdroj: Pardubickykraj.cz