Dnes je 16. srpen 2022, svátek má Jáchym
Reklama   •   Koupit reklamu
Reklama   •   Koupit reklamu
Úvod Aktuálně Místní akční skupina Hlinecko představila projekt Místní akční plán ORP Hlinsko II Vytvořit článek
Místní akční skupina Hlinecko představila projekt Místní akční plán ORP Hlinsko II
Petr Laštůvka (redakce) - 30. 05. 2022    691    0 Líbil se vám tento článek?

Místní akční skupina Hlinecko, z. s. svolala do kavárny Multifunkčního centra besedu pro představení projektu Místní akční plán ORP Hlinsko II. Je to plán, který se zabývá vzděláváním a je rozdělený po jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Do projektu je z Hlinecka zapojeno jedenáct základních škol, devět mateřských škol, jedna ZUŠ a dvě střediska volného času.

Besedou provázeli Mgr. Jan Holeček, vedoucí manažer pro realizaci strategie MAS, Mgr. Lukáš Černík, projektový manažer MAP a Iva Groulíková, DiS., administrátorka MAS. Jako hosté přijali pozvání PaedDr. Dagmar Nejedlá, ředitelka ZŠ a MŠ Kameničky, Mgr. Jan Novotný, ředitel MŠ Rubešova a Kateřina Kavalírová, vedoucí DDM Hlinsko.

Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání je projekt, který se zaměřuje na spolupráci partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení obecných cílů vzdělávací politiky České republiky, a to formou konkrétních místních potřeb a naléhavosti. Realizátorem tohoto projektu na území 22 obcí Hlinecka (celé území obce s rozšířenou působností) je Místní akční skupina, z. s.

Celý projekt je vytvářen na základě reálných dat a analýz. Obecná úloha MAP spočívá ve vytváření prostoru pro sdílení a výměnu zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání. Součástí projektu je také metodická pomoc při přípravě nových impulzů a investičních záměrů pro zlepšení vzdělávání v jednotlivých školách i celém regionu. Velkým benefitem realizace projektu je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace a spolupráce mezi školami a dalšími subjekty, které ovlivňují vzdělávání v území. To vše se na Hlinecku odehrává primárně v 11 základních školách, 9 mateřských školách, jedné základní umělecké škole a dvou střediscích volného času .

Místní akční plán ORP Hlinsko II (MAP II) navazuje na předchozí projekt, který byl zahájen již v roce 2016 a trval do konce listopadu 2018. Hlavním cílem MAP I bylo vytvořit a „uvést do života“ funkční systém spolupráce v území v oblasti předškolního a základního vzdělávání, za účasti všech relevantních subjektů, tj. zřizovatelů, škol, dalších vzdělávacích zařízení a dotčené veřejnosti.

Aktuální MAP II probíhá od začátku prosince 2018 do konce listopadu 2022. V rámci projektu se konkrétně věnujeme společnému plánování, různým setkáváním nebo sdílení zkušeností i pomůcek, a to pomocí metodické a dotační pomoci. Velkou roli v celém procesu hraje další vzdělávání různých cílových skupin a aktivity, které jsou začleněny přímo do výuky – tzv. implementační aktivity. V rámci projektu vytváříme strategické a analytické podklady pro území. Ptáme se nejen zřizovatelů, ředitelů, učitelů, ale také rodičů, žáků i široké veřejnosti na silné a slabé stránky ve vzdělávání na Hlinecku, zjišťujeme potřeby škol, sledujeme a vypracováváme regionální statistiky, setkáváme se v pracovních skupinách.

V rámci projektů je vytvořeno celkem pět pracovních skupin a každá skupina má svoje hlavní téma: jedna se zabývá čtenářskou gramotností, další zase matematickou gramotností a jiná je zaměřena na regionální povědomí. Poslední dvě pracovní skupinky jsou zaměřeny na financování škol a hodnocení rovných příležitostí pro každého žáka. Na celý proces dohlíží tzv. Řídicí výbor, který byl ustaven na začátku projektu a schvaluje všechny vytvořené dokumenty a zprávy.

Podstatnou částí projektu jsou aktivity, které jsou zaměřeny přímo na samotnou výuku. Od roku 2018 se zorganizovalo 61 jednorázových vzdělávacích akcí pro celkem 1720 dospělých a 1545 žáků a dětí. Největší ohlas vzbudil pan psycholog Jan Svoboda. Jeho dvou seminářů se účastnilo dohromady 117 lidí. Úspěšná série besed proběhla i s uznávanou psycholožkou Lidmilou Pekařovou.

Přímo ve výuce jsou pak dále aplikovány tzv. implementační aktivity. Ty probíhají tak, že do školy dochází s určitou pravidelností odborný lektor, který provádí s místními pedagogy a žáky edukační lekci, která má za cíl je naučit používat nové pomůcky ve výuce. Mezi implementační aktivity řadíme například sdílené 3D tiskárny, robotické stavebnice, kurzy přírodních věd – Science Kids, konverzace v angličtině a ruštině s rodilými mluvčími, robotické kroužky pro 2. stupně, QR kódy do škol, Včelař pro MŠ, Sdílené Klokanovy kufry, Malý zahradníček nebo Polytechnika s paní Makovskou.

Organizace MAS Hlinecko se snaží školám průběžně představovat a případně i nakoupit pomůcky, o kterých doposud nevědí nebo nemají prostředky na jejich pořízení. Jedná se například o Klokanovy kufry a 3D tiskárny, dřevěné stavebnice Universum a Topaz, cihličkové stavebnice Teifoc, mikroskopy, robotické sady od firmy VEX, oboustranné lupy. Zakoupené pomůcky jsou využívány v rámci přímé výuky nebo při realizaci různých soutěží. Těch se během projektu připravilo celkem 15.

Místní akční skupina zároveň pomáhá školám čerpat peníze také z jiných systémových projektů. Např. z projektů zjednodušeného vykazování tzv. Šablon. Každého půl roku sbírají investiční záměry, které následně zpracovávají do tzv. Strategického rámce, čímž naplňují základní podmínku pro budoucí čerpání investičních prostředků na fyzické úpravy škol. Na začátku školního roku pořádají setkávání ředitelů všech škol a několikrát ročně se schází s řediteli škol malotřídek a mateřinek.


Líbil se vám tento článek?

Komentáře
Přidejte váš názor

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

Přihlásit se

Výběr článků
Petr Laštůvka (redakce) - před 1 hodinou
Město Hlinsko se rozhodlo využít narychlo vypsané výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2023 na poř...
Taneční studio Ridendo - před 5 hodinami
Taneční studio Ridendo Hlinsko, opět otevírá své brány novým zájemcům o taneční sport pro další taneční sezónu. Rádi přijmeme do n...
Věra Dvořáková (redakce) - před 8 hodinami
V sobotu se hlinecký Betlém a prostor před Orlovnou proměnil ve vícežánrový festival pro celou rodinu. Od rána bylo možné nakupova...
Premium články
ELEKTROSTUDIO HLINSKO EURONICS - před 21 hodinami
Využijte akční nabídky PROTON v prodejně Elektro Studio Euronics v ulici Resslova 1588. Akční leták je platný od 10. 8. do 31. 8....
SOKOL FALCO s.r.o. - 15. 08. 2022
Využijte srpen naplno. Celý tento měsíc máte možnost využít akci na konzervy TIM a LÍZA 120 g. To bychom však nebyli my, abychom...
Řeznictví U Švandů - 11. 08. 2022
Na každé rodinné sešlosti, oslavě nebo party by nemělo chybět grilované maso s dokonalou vůní a chutí. Základem úspěšného grilován...
Reklama   •   Koupit reklamu