Miroslav Krčil: Podařilo se nám vyjednat pouze mírné navyšení ceny vody
Profilovka
13. 12. 2021
visibility 1690

Žádný dramatický cenový nárůst se u vodného a stočného na Chrudimsku v roce 2022 konat nebude. Cena za metr krychlový kvalitní a bezpečné pitné vody se změní pouze v řádech několika málo desítek haléřů. Ve srovnání se skokovým růstem cen energií a plynu jde tedy pro obyvatele regionu jednoznačně o pozitivní zprávu. Dosáhnout se tohoto výsledku podařilo po dvouměsíčním vyjednávání mezi vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a jejím provozovatelem.

„Jsem rád, že se nám podařilo vyjednat cenu vody pouze s navýšením o necelá 3,5%. Považuji to za veliký úspěch pro řadové odběratele, zvlášť v této době, kdy rostou ceny energií o desítky procent, zvyšují se také ceny chemikálií a náklady na mzdy zaměstnanců," uvedl Miroslav Krčil, starosta města Hlinsko.

Cena za vodné a stočné bude i v roce 2022 dvousložková. Po 1. lednu 2022 zůstane nezměněna pevná složka vodného a stočného u všech odběratelů. Tam, kde je instalován nejběžnější typ vodoměru s průtokem do 2,5 m3 /hod., zůstává u vodného tato cena na úrovni 805,20 Kč/rok, u stočného na úrovni 844,80 Kč/rok, vždy včetně DPH 10 %.

„Se zástupci provozovatele se nám podařilo vyjednat celkový růst ceny vodného a stočného pro rok 2022 o pouhých 3,48 %, což je výrazně pod inflací roku 2021, i pod předpokládanou výši inflace pro rok 2022. Cena pohyblivé složky za pitnou vodu se pro odběratele mění o 2,06 % (to je o 0,93 Kč/m3 ), v případě stočného je to o 5,07 %, což představuje částku 2,04 Kč/m3 , všechny ceny jsou uvedeny s DPH 10 %.“ uvádí předseda představenstva společnosti VAK Chrudim Ivan Jeník.

„Vyjednávání o výši vodného a stočného pro rok 2022 mezi společnostmi VAK Chrudim a VS Chrudim byla obtížná. V úvahu bylo nutné vzít řadu skutečností. Postupně dochází ke zdražování vstupních surovin, zvyšují se ceny chemikálií používané při čištění vody surové i odpadní a nejistá zůstává především otázka budoucích cen za elektrickou energii a plyn,“ vysvětluje předseda představenstva VS Chrudim Roman Pešek. „Naše společnost má sice zasmluvněnu cenu těchto energií i na budoucí období, ale vývoj na trhu je v současnosti naprosto nevyzpytatelný,“ dodává Roman Pešek.

Pozitivním faktorem, zejména pro stanovení ceny vodného na rok 2022, bylo včasné dokončení I. etapy rekonstrukce části přivaděče Vodárenské Soustavy Východní Čechy (VSVČ) mezi Podlažicemi a vodojemem Slatiňany. Tato skutečnost umožnila návrat k zásobování převážné části Chrudimska a Pardubicka pitnou vodou, kterou tvoří z 50 % tvrdší (ale na výrobu finančně méně nákladnější) voda z podzemních zdrojů v Podlažicích a z 50 % měkčí (nicméně na výrobu nákladnější) voda upravovaná z povrchových zdrojů v úpravně vody Monaco.

„Do jednání o ceně vody jsme i v letošním roce vstupovali s cílem udržet přijatelnou cenu pro spotřebitele a dosáhnout zvýšení nájemného za vodárenskou infrastrukturu. Byli jsme si vědomi všech negativních vnějších vlivů, ale současně jsme chtěli hledat cestu, jak dosáhnout minimálního dopadu na občany. Výsledek hodnotím velmi pozitivně,“ říká místopředsedkyně představenstva společnosti VAK Chrudim Veronika Pešinová.

Obě společnosti při vyjednávání o cenách vodného a stočného na rok 2022 zároveň uzavřely dohodu, že v případě výrazného ekonomického výkyvu v oblasti dodávek energií problematiku cenotvorby znovu otevřou. Ovšem s tím, že tyto dopady nebudou přenášet na konečné odběratele v regionu.