Ležákovka znovu zajišťuje péči o děti zdravotníků, záchranářů.....

Vzhledem k nastalé situaci zřizuje naše škola od 4. 1. 2020 znovu skupinu určenou pro děti zdravotníků, záchranářů a dalších vybraných profesí do 10 let věku dítěte.

Provoz bude fungovat stejně jako před Vánoci, viz dále „Základní informace k provozu školy“.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY:

Doba, po kterou bude škola zajišťovat péči: pracovní dny od 06:15 do 16:30 hodin

Co zajistíme:

  • vychovatelky školní družiny (popř. asistentky pedagoga) budou průběžně zajišťovat plnění úkolů zadaných žákům v rámci distančního vzdělávání jejich kmenovou školou (individuální pomoc při plnění jednotlivých úkolů),

  • dle organizačních možností vytváření prostoru žákům pro jejich účast na on-line výuce zajišťované jejich kmenovou školou (je vhodné, aby měli žáci svoje mobilní zařízení pro on-line výuku, připojení k internetu zajistíme),

  • při pobytu ve škole budou pro žáky dále v rámci našich možností zajišťovány zájmové činnosti realizované běžně školní družinou (dopoledne pobyt v prostorech školy/školní družiny, odpoledne dle počasí pobyt venku);

  • v čase od 12 do 13 hodin bude zajištěn oběd ve školní jídelně – čas oběda bude přizpůsoben on-line výuce (přihlášení ke školnímu stravování je si třeba zajistit individuálně, tedy telefonickým přihlášením v kanceláři školní jídelny – 469 311 575, Ilona Vašková)

  • vzhledem k tomu, že se budou setkávat děti z různých kolektivů (tříd, škol,...) prosíme rodiče, aby děti nosily během pobytu ve škole roušky

Postup pro přihlášení k pobytu ve škole:

  • nejprve je třeba předem telefonicky kontaktovat ředitele školy (731 576 355, Tomáš Louda);

  • vyplnit a odevzdat písemnou přihlášku (přihlášku lze stáhnouz webových stránek školy www.zslezaku.cz, popř. ji lze vyzvednout v tištěné podobě ve škole).

  • PROSBA - informujte nás prosím vždy o plánované nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole v čase uvedeném na přihlášce; prosíme, abyste svoje děti omlouvali i v případech náhle vzniklé situace (onemocnění, rodinné důvody apod.). Využívejte prosím telefonního čísla 605 916 752, popř. 731 576 355.

V případě dalšího dotazu mne prosím kontaktujte na telefonním čísle 731 576 355.

Tomáš Louda, ředitel školy

 

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image