Krytý plavecký bazén se veřejnosti otevře tuto středu
Profilovka
31. 08. 2021.
1828

K běžnému provozu se od středy 1. září opět vrací krytý plavecký bazén v Hlinsku.

Bazén má od prvního školní dne otevřeno od pondělí do pátku ráno od 6:30 do 7:45 hod a odpoledne od 15:00 do 21:00 hod. V sobotu a neděli je otevírací doba od 10:00 do 19:00 hod. Plavecký bazén je uzavřen pouze každé první pondělí v měsíci z důvodu sanitárního dne.

Vstupné za jednu hodinu stojí pro děti do 15 let 30 Kč, pro dospělého 40 Kč a osoby se ZTP průkazem 20 Kč. U každého vstupného je nastaveno 12 minut navíc na převléknutí.

 

Do bazénu mají povolen vstup osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a u pokladny předloží doklad (s výjimkou dětí do 6 let věku) o tom, že:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že od aplikace druhé očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem (platí pro 1 vstup), obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy (předpoklad testování ve školách je do 9.9.2021)