Kraj chce podpořit dostupnost poštovních služeb i v nejmenších obcích
Profilovka
20. 09. 2023.
901

Pardubický kraj se dlouhodobě snaží pružně reagovat v rámci svých dotačních titulů na nejrůznější externí vlivy. Jedním z nich je také omezování dostupnosti pobočkové sítě České pošty. V té souvislosti již kraj vyhlásil dotační titul na podporu fungování pobočkové sítě v režimu pošta Partner. Nyní přichází s další možností spočívající v podpoře nákupu samoobslužných poštovních boxů. Obce mohou získat na jejich pořízení maximálně 60 tisíc korun.

„Zachování dostupnosti a případné rozšíření služeb na venkově patří mezi naše priority. Dlouhodobě tak podporujeme fungování venkovských prodejen, díky čemuž se podařilo celé řadě obcí výrazně pomoci s jejich chodem a provozními náklady. Kvůli omezování pobočkové sítě České pošty jsme se rozhodli nejprve vyhlásit dotační titul na pomoc se zřízením pobočky v režimu pošta Partner a nyní chceme možnosti menších obcí do dvou tisíc obyvatel ještě více rozšířit. Jedná se o možnost nákupu samoobslužných poštovních boxů, které mohou sloužit nejen pro doručení zásilek z jednotlivých e-shopů, ale právě také pro vyzvednutí poštovních zásilek, což je z mého pohledu velmi dobrá možnost jak zajistit zpřístupnění základní poštovní služby také v obcích, kde pošta historicky ani nebyla,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jedná se o boxy, které znají uživatelé především z větších měst od jednotlivých provozovatelů e-shopů. Naší snahou je podpořit integrované řešení, které bude právě obsahovat také spolupráci s Českou poštou. Proto neumožňujeme z této dotace pořízení boxů výhradně pro potřeby některého z provozovatelů e-shopů,“ vysvětlil hejtman.

Program obnovy venkova je zaměřen na trvalý rozvoj obcí, měst, městysů, svazků obcí (mikroregionů) a Místních akčních skupin Pardubického kraje. Dotace jsou určeny na financování běžného a investičního rozvoje, například na výstavbu, rekonstrukci, opravu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti, místních komunikací, chodníků, parkovišť, odstavných ploch, cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, komplexní úpravu veřejných prostranství včetně údržby veřejné zeleně, týkají se také zřízení sběrného místa nebo dvora, integrovaných projektů venkovských mikroregionů a projektů MAS, projektů k rozvoji infrastruktury, podpory na provoz obchodů a podpory vzniku nebo provozu pošty Partner. „V případě nového dotačního titulu na pořízení samoobslužných poštovních boxů počítáme s podporou pořízení zařízení v částce maximálně 60 tisíc korun pro jednoho žadatele. Zároveň požadujeme po obcích spoluúčast ve výši minimálně 50 procent z pořizovacích nákladů u dodavatele, kterého si vybere sama obec. Provozní náklady a další smluvní podmínky jsou vždy součástí jednání obce s konkrétním provozovatelem samoobslužných boxů,“ řekl krajský radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

 

Zdroj foto: FB balikovna.cz

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image