Kostel Narození Panny Marie v Hlinsku
Profilovka
06. 07. 2021.
2908

Římskokatolický kostel v Hlinsku je Kostel Narození Panny Marie. Vybudován byl na místě původního farního kostela, který tu stál ze dřeva. Zachována do současnosti zůstala pouze věž, která je nyní obezděná.

 

Přestavba do barokního stylu proběhla v letech 1730 až 1745 na náklady hraběte Štěpána Kinského chrudimským stavitelem Donátem Morazzim. Ten působil ve východních Čechách jako žák slavného architekta Jana Santiniho. Náklady na stavbu činily 6 837 zlatých.

 

Největší pýchou interiéru kostela je křtitelnice z roku 1628. Dále se uvnitř nachází hlavní a vedlejší oltáře, sochy sv. Václava a sv Víta, sochy andělů, kazatelna, skříň varhan a další památky včetně velkého obrazu z roku 1840. Jedná se o repliku původní malby, která se nedochovala.

 

Zvony byly v r. 1917 – 1918 odebrány k válečným účelům. Nové zvony pořízené v r. 1932 odcizili vojáci v průběhu druhé světové války. Svůj osud přečkal jen starobylý zvon z r. 1520, který je nyní vystaven před kostelem.

 

V posledních desetiletích prošel hlinecký kostel celou řadou nejrůznějších úprav. Zajímavou je například tepaná mříž ve vstupní bráně s názvem Návrat marnotratného syna podle návrhu P. Hartmana.

 

U kostela se nachází Socha sv. Václava, Socha sv. Jana Nepomuckého, Kamenný kříž a již zmiňovaný zvon z 16. století. Za kostelem je přilehlý hřbitov a kolumbárium. Z druhé strany se nachází smuteční síň a fara.

 

Kostel Narození Panny Marie se nachází u hlavní silnice č. 343, ulice Faráře Toufara. Jedná se o silnici vedoucí z centra města do Rváčova.

 

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image