Kameničky trápí bezohlední řidiči, zkracují si objížďku zákazem a přes okolní louky
Profilovka
14. 05. 2023.
3408

Po měsíci uzavírky průjezdu obcí Kameničky si řidiči, s příchodem jarního počasí, začali zkracovat objíždku přes louky v okolí obce. Využívají k tomu louku pod fotbalovým hřištěm, zahradu vedle školy a louku v kopci u Filipova. Jízdou po soukromých pozemcích bezohlední řidiči ničí úrodu a navíc díky vyježděným cestám budou zemědělci kráceni na dotacích. Řidiči také jezdí zákazem po komunikaci z Ovčína do Filipova, která je pouze na povolení pro občany Kameniček. Objížďku pro místní nyní denně hlídá Policie ČR a kontroluje povolení vjezdu.

Průjezd obcí Kameničky se uzavřel 11. dubna z důvodu demolice stávajícího mostního objektu a výstavby zcela nové mostní konstrukce. Rekonstrukce mostu přes řeku Chrudimku je realizována Pardubickým krajem při plné uzavírce komunikace II/343 pro veškerý automobilový provoz a potrvá až do poloviny měsíce září. Pěší mohou využívat provizorní lávku vytvořenou přes koryto vodního toku Chrudimky. Objízdná trasa pro osobní a nákladní dopravu je vedena přes Hlinsko, Čertovinu, Krounu, Svratouch a Svratku.

„Když vypukla oprava mostu v Kameničkách, byla dohoda, že objížďkou přes Filipov pustíme alespoň místní, aby nemuseli objíždět lán světa. Uběhlo pár dní a objížďka přes Filipov už mnohým nestačí. Nestačí lidem, co mají povolení. Raději volí "šalamounsky" zkratky přes polní cesty. A když cesta nestačí, tak vedle. Najednou je kolem původní prašné polňačky rejdiště. Další cesta zleva i zprava. Takových míst je v okolí Kameniček několik. Co na tom, že jezdí po soukromých pozemcích a ničí úrodu. Někomu nepřijde hloupé ani zkracování si cesty přes školní zahradu. Objížďka je nepříjemná. Ta loňská, když byl zavřený most v Blatně, byla také taková. A vydrželi jsme to," uvádí starosta obce Kameničky Ing. Robert Adámek.

V České republice platí zákon, který zakazuje řízení vozidla mimo pozemní komunikaci určenou pro motorová vozidla. To znamená, že je zakázáno řídit vozidlo po louce nebo jiném terénu, který není určen pro motorová vozidla. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je daný terén určen pro motorová vozidla a má odpovídající povolení a souhlas majitele nebo správce pozemku.

Pokuta za jízdu motorovým vozidlem po louce se liší v závislosti na konkrétním přestupku a jeho závažnosti. V souladu se zákonem o přestupcích mohou být pokuty stanoveny až do výše 10 000 Kč. V případě jízdy po louce by pokuta mohla být stanovena na základě skutkového stavu, tedy například závažnosti poškození louky, přítomnosti ochranných opatření nebo přítomnosti dalších osob. Pokud by to bylo považováno za úmyslné poškození přírody, mohly by být uloženy i větší sankce, včetně trestního stíhání.

 

Zdroj foto: Obec Kameničky