Jáchym Krampera z hlineckého gymnázia první v Olympiádě v ruském jazyce
Profilovka
09. 05. 2023.
1420

Student hlineckého gymnázia Jáchym Krampera zvítězil v celostátním kole Olympiády v jazycích pro studenty základních a středních škol v kategorii Ruský jazyk. Olympiáda probíhala online formou pomocí platformy MS Teams a jejím organizátorem byla Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

„Jáchym Krampera, žák třídy 8.A, se zúčastnil celostátního kola olympiády v ruském jazyce. Organizátorem byla VŠE Praha. V soutěži se potkali vítězové krajských kol. Jáchym reprezentoval opravdu excelentně a v těžké konkurenci získal 1. místo. Gratulujeme ke skvělému umístění a děkujeme za reprezentaci naší školy a Pardubického kraje," uvedla PaedDr. Dagmar Kantůrková z Gymnázia K. V. Raise a Středního odborného učiliště Hlinsko.

Struktura olympiády v jazycích obsahovala ústní formu v délce až patnácti minut a skládala se z monologu, interakce, reakce a volné disciplíny. Hodnotícími kritérii byl rozsah a obsahová správnost projevu, koheze a koherence rozsahu, vhodnost a správnost užití lexikálních prostředků, správnost užití gramatických prostředků a výslovnost. U každé odborné komise byl vždy zastoupen rodilý mluvčí.

Olympiády v českém jazyce a soutěže v cizích jazycích na VŠE Praha jsou předmětové soutěže pro žáky základních a středních škol. Jejich cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastních jazykových znalostí s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

 

Zdroj foto: Fb Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55