Hlinsko rozdělilo dotace pro místní sportovní kluby, spolky a organizace ze sociální oblasti
Profilovka
26. 03. 2024
visibility 1172

Rada města Hlinsko má jasno, kam a jaké částky půjdou z rozpočtu města na podporu volnočasových aktivit a sociální oblasti. Celkem bylo rozděleno téměř dva milionu korun mezi hlinecké sportovní kluby a ostatní spolky.

„Na poslední radě města jsme rozdělili programové dotace na podporu volnočasové aktivity. To jsou dotace, které jdou spolkům a sportovním oddílům, ať už to je do oblasti sportu, kultury nebo společenských akcí. Sešlo se kolem 90 žádostí do všech programů. Následně proběhlo projednání nejprve v rámci komise, která připravila návrh na rozdělení a dále se vše projednávalo v radě. V tuto chvíli máme v rozpočtu alokovanou částku 1,1 milionu korun. Snažíme se udržet míru podpory jako v předešlých letech," uvedl k rozdělení dotací Miroslav Krčil, starosta města Hlinsko.

Účelové dotace se poskytují celkem ve čtyřech programech. Dotace byly poskytnuty v programu A určeném pro podporu kulturních a volnočasových aktivit a podporu sportovních akcí, v programu B pro podporu v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru na území města Hlinsko, v programu C pro podporu na sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže do 19 let a v programu D dotace na dopravu dětí a mládeže do 19 let na sportovní a tělovýchovné akce.

Zájem ze strany klubů a spolků o podporu byl velký. Z volnočasových aktivit město podpoří širokou škálu spolků, ať už se jedná o sportovní kluby, divadelní spolky, tanečníky, zájmové činnosti. „Město Hlinsko se snaží udržet míru podpory jako v předešlých letech, přesto však alokovaný rozpočet nestačí. Do programu A bylo vyhrazeno celkem 700 000 Kč, do programu C 200 000 Kč a do programu D také 200 000 Kč. Žádostí o dotaci na podporu kulturních a volnočasových aktivit bylo přijato celkem 18, na sportovní akce 37, na sportovní činnost 17 a na dopravu 14.  Největší zájem byl o podporu sportovních akcí, zde se sešly žádosti ve výši 700 tisíc korun," pokračoval starosta Krčil.

Hlinsko podpořilo také subjekty ze sociální oblasti

Granty se rozdělily i mezi organizace ze sociální oblasti. Podporu získá místní mateřské centrum Hlinečánek a jeho projekt Vítej v Hlinečánku, aktivity spojené se sociální rehabilitací pro lidi s duševním onemocněním, dále terénní program zaměřený na uživatele návykových látek. Grant obdrží i volnočasový klub Maják, Dobrovolnické centrum Hlinsko, Pohoda Cool, projekt Podpora pro rodinu a dítě, provoz sociálně pedagogických dílen i projekt ranné péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra.

„Podpora ze sociální oblasti je opravdu široká a týká se činností, které jsou vykonávané tady pro lidi z Hlinska nebo i z okolních obcí. Máme připraven návrh i na rozdělení individuálních dotací, sem patří například zdravotní klaun nebo služby pro nevidomé. Do této oblasti bude rozděleno dalších přibližně 150 000 Kč. Celkem bychom tedy do sociální oblasti rozdělili tři čtvrtě milionu korun," uzavřel rozdělení dotací starosta Krčil.