Hlinecký tenisový areál projde rekonstrukcí a rozšíří se
Profilovka
29. 01. 2023
visibility 810

Město Hlinsko podalo v polovině ledna 2023 výzvu na výběrové řízení dodavatele na projekt rekonstrukce a rozšíření tenisového areálu. 

 

Stavební práce zahrnují rozšíření hrací plochy o dva kurty, odvodnění areálu a závlahový systém. Součástí nově navrhovaných kurtů bude i nová parkovací plocha pro 10 osobních automobilů. 

 

​​Základním kritériem pro výběr dodavatele je nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídky lze podívat do 6. března 2023 do 9:00 hodin. Nabídky lze poslat doporučeně nebo kurýrem na adresu zadavatele, nebo je osobně předat na podatelně Městského úřadu Hlinsko, Adámkova 554, 539 23 Hlinsko.

Nabídka musí obsahovat krycí list, kvalifikační předpoklady, čestné prohlášení (příloha č.2), kopii živnostenského listu, kopii výpisu z OR,  seznam minimálně 3 zakázek na stavební práce obdobného rozsahu v letech 2016 – 2022, jejichž finanční objem přesáhl 3 000 000,-  Kč bez DPH u každé z těchto zakázek, vyplněný návrh smlouvy o dílo a vyplněný položkový rozpočet.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image