Hlinecko získalo ocenění za rozvoj energetiky
Profilovka
11. 11. 2023.
1592

Místní energetická koncepce mikroregionu Hlinecko, ve kterém je celkem 28 obcí, byla oceněna na celonárodní úrovni v soutěži Komunální projekt roku 2023. Na projektu pracovalo MAS Hlinecko a Sdružení obcí Mikroregionu Hlinecko.

Energetice se začaly obě organizace věnovat teprve před rokem a jedná se tak o významný úspěch a potvrzení toho, že se na Hlinecku jde správnou cestou a nebojí se inovativních řešení. „Projekt na tvorbu místní energetické koncepce vznikl na konci roku 2022, kdy jsme se rozhodli požádat o dotaci. Týká se 28 obcí mikroregionu Hlinecko, které jsou zároveň v této skupině. Obě skupiny jsme se rozhodli do spolupráce zapojit také proto, abychom si počítali různá data, která souvisí se spotřebou energií, ale také výrobou energie. V regionu máme dva až tři provozy na biomasu, z toho se určí daná bilance území a také soběstačnost v rámci energetiky,” sdělil vedoucí manažer pro realizaci strategie z MAS Hlinecko Mgr. Jan Holeček.

Místní energetická koncepce Mikroregionu Hlinecko je dokumentem, který bude sloužit pro rozhodování při řešení otázek týkajících se způsobů nakládání s energiemi a podle kterého může místní samospráva postupovat při zajištění dodávek a spotřebě energie. „Město Hlinsko se nakládáním s energiemi zabývá dlouhodobě. Problematika má několik úrovní. Jedna je snižování provozních nákladů všech budov a zařízení města, do tohoto směru investuje město Hlinsko dlouhodobě. Zateplujeme a měníme technolgie tak, abychom snižovali enegrgetickou náročnost. Druhým pohledem je ekonomika, vše to musí mít ekonomický smysl a třetím bezpečnost z pohledu zásobování energiemi,” upřesnil problematiku starosta města Hlinska Miroslav Krčil.

Pro nastavení dalšího postupu nyní chybí legislativa. „Nejde jenom o samotné město město Hlinsko a o náš pohled na věc, ale musím říct, že si cením spolupráce s obcemi v rámci Mikroregionu Hlinecko a MASky. Nyní ale bude záležet na tom, jak stát nastaví legislativu a podmínky pro tuto spolupráci. Dneska se hodně mluví o komunitní energetice, ale nejsou pro ni dány parametry. Ve chvíli, kdy pravidla budeme znát, můžeme činit nějaké kroky,” uzavřel starosta Hlinska Krčil.

 

Zdroj foto: www.mashlinecko.cz