FOTOREPORTÁŽ: ZŠ Resslova oslavila výročí 120. let od svého založení
Profilovka
26. 02. 2023.
2187

Dvoudenní oslavu 120. výročí od položení základního kamene připravila hlinecká Základní škola Resslova pro své bývalé žáky, budoucí prvňáčky a širokou veřejnost. Návštěvníci si mohli v pátek a sobotu prohlédnout celou školu včetně sportovní haly, a to zábavnou formou rozdělenou na třicet jedna stanovišť s aktivitami, kterými provázeli žáci a učitelé školy.

Prohlídka školy začínala vchodem do školy z Šafaříkovy ulice, kde každá návštěva obdržela od žáků školy itinerář stanovišť, informace k historii školy, připínací placku s logem školy a perníček. Druhým stanovištěm byly šatny pro návštěvníky a podle šipek na podlaze se došlo k historickým fotografiím školy. Program dále pokračoval do žákovských šaten, fotokoutku, k pracím na tabletech, rukodělného kroužku, výhledu na školní zahradu, do školní kuchyňky, školní dílny, keramické dílny, atria a k teráriu se školní korálovkou Charlie. Na stanovišti číslo čtrnáct si předškoláci mohli vyzkoušet zápis do 1. třídy nanečisto. Program dále pokračoval do jazykové učebny, k výtvarné činnosti, do bufetu, učebny přírodopisu a chemie, k prezentaci dokumentárních knih, do retro koutku, k ukázce 3D tisku, výstavce výrobků z dílen, historickým kopiím a materiálům o škole a do učebny hudební výchovy. Zpestřením programu bylo hudební výstoupení žáků 2. ročníku, po kterém se pokračovalo k ukázce pomůcek informatiky a robotiky, do učebny fyziky a informatiky a k okénku do sportovní haly. V budově B byla připravena výstavka učebnic pro 1. ročníky a prezentace školní družiny.

„Na první den oslav jsme připravili dvě stě dárečků," sdělil školník základní školy Jiří Borovec, který byl na stanovišti číslo deset ve školní dílně. Ředitel školy Ing. Petr Culek k tomu dodal, že pokud by rozdali první den všechny balíčky, mají na večer vyhlášenou pohotovost a dárkové balíčky by přidělali.

Historie současné budovy školy se začala psát v roce 1903

Stavba budovy na adrese Resslova 603 byla zahájena zemními pracemi 1. června roku 1903 a 18. června byl slavnostně položen základní kámen školy. „V roce 2023 si připomínáme zahájení stavby současné budovy školy ZŠ Resslovy, která dala tisicům žáků několika generací základní vzdělání v našem městě. Vzdělávání v naší škole navázalo na bohatou tradici školství v Hlinsku a samotná výstavba vyplynula z nutnosti zvýšit kapacitu ve školách pro žáky ve městě. Institut tzv. chlapecké školy již trval několik desetiletí před samotnou stavbou. Budova školy prošla za svoji stodvacetiletou tradici mnoha změnami jak ve stavební oblasti, tak i ve svém názvu. Na svém počátku, v prosinci roku 1904, kdy samotná výuka v budově začala, byla nazývána škola chlapecká, v době nesvobody byla přejmenována na základní školu Leninova a po roce 1990 byla pojmenována s odkazem na ulici, v níž se budova nachází, jako škola Resslova," uvádí k historii školy Ing. Petr Culek, ředitel Základní školy, Hlinsko Resslova 603.

Plány pro využití školní půdy

V roce 2021 získala základní škola Resslova, v rámci výstavby nové sportovní haly, nové centrální šatny, dvě nové třídy a další zázemí pro školu. A v rozšiřování zázemí pro žáky by vedení školy chtělo i nadále pokračovat. „Chtěli bychom ještě využít půdu školy, která je nádherná a veliká. Půdu školy máme již vyklizenou a byly bychom rádi, pokud by v tomto prostoru vznikl ateliér. Vše samozřejmě zavisí na financích," říká k dalším plánům školy ředitel Ing. Petr Culek.

Pozvánka k zápisu do prvních tříd

Základní škola Resslova se nyní připravuje na zápis do 1. tříd, který se letos uskuteční ve čtvrtek 20. dubna. „Žákům nabízíme tradiční osvědčenou výuku. Jsme taková trošku konzervativní škola s moderním pojetím, ale ctíme to, aby když děti od nás odejdou, aby něco uměly a nejen to, aby se jim u nás jen líbilo. Důležité je pro nás skloubit obojí, tedy aby něco uměly a aby se jim u nás líbilo," zve k zápisu do prvních tříd Ing. Petr Culek.