Dne 6. června se uskuteční 16. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
Profilovka
30. 05. 2022
visibility 936

V Multifunkčním centru Hlinsko na Adámkově třídě se v pondělí 6. června 2022 uskuteční 16. zasedání Zastupitelstva města Hlinska svolaného starostou Miroslavem Krčilem, DiS.

Začátek je v 17:00 hodin a zasedání se koná v kinosále centra. Všichni občané jsou srdečně zváni!

 

Program zasedání: 

 

1. Zahájení

2. Kontrola zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Hlinska

3. Schválení programu zasedání zastupitelstva města

4. Zpráva o činnosti Rady města Hlinska

5. Zápis finančního výboru

6. Účetní závěrka města Hlinska za rok 2021

7. Návrh závěrečného účtu města za rok 2021

8. Rozpočtová opatření k 16. 5. 2022

9. Revokace usnesení zastupitelstva města

10. Hospodaření s majetkem města

11. Delegace zástupců města do orgánů Bytového družstva města Hlinska

12. Dodatek č. 2 k Pravidlům pro přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

13. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2022

14. Poskytnutí příspěvků z výtěžků loterií a jiných podobných her na registrované aktivní členy sportovních a tělových. subjektů v roce 2022

15. Změna názvu části ulice Družstevní

16. Ministerstvo vnitra ČR – výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti města, návrh opatření

17. Různé

18. Diskuse

19. Závěr

 

 

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image