Deváťáci ze ZŠ Smetanova převzali vysvědčení na hlinecké radnici
Profilovka
30. 06. 2023.
1718

Na hlinecké radnici se poslední den školního roku uskutečnilo, za účasti starosty města Miroslava Krčila, vedení školy, učitelů, rodičů a rodinných příslušníků, slavnostní předávání vysvědčení žákům devátých tříd Základní školy Smetanova. Žáky z 9. A uvedla třídní učitelka Mgr. Jitka Nováková, žáky ročníku 9. B třídní učitel Mgr. Karel Slováček. Všichni deváťáci prospěli, řádně ukončili školní docházku a získali základní vzdělání.

Vzhledem k vyššímu počtu žáků bylo slavnostní předávání vysvědčení rozděleno pro každou třídu vzlášť. Po představení studentů devátých tříd přivítal žáky, učitele a rodiče starosta města Miroslav Krčil, který absolventům popřál do další životní etapy hodně zdraví, elánu a štěstí.

Nejprve obdržela vysvědčení třída 9. A třídní učitelky Mgr. Jitky Novákové.

Třída 9. B třídního učitele Mgr. Karla Slováčka měla v letošním roce předávání vysvědčení samostatně.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image