Den otevřených dveří na Ležákovce se vydařil

Ve čtvrtek 30. března se na  Ležákovce konal Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohli na chvíli ocitnout ve „Vodním světě“, který byl plný dobrodružství a zábavy. Rodiče s dětmi si zahráli na kapitány lodi, kteří společně „proplouvali" za doprovodu vodních bytostí celou naší školou. Bylo pro ně připraveno osmnáct stanovišť se zábavnými úkoly. Trasa vedla napříč pavilony. 

V přízemí školy na děti čekaly hned čtyři úkoly. V učebnách přípravných tříd si vyzkoušely svoji zručnost navlékáním chapadel z provázků pro chobotnice a medúzy. Na interaktivní tabuli porovnávaly rybičky plující v moři a určovaly jejich počet. Návštěvníci měli možnost nahlédnout i do učebny dílen a pirátům opravit loď pomocí nářadí, jež museli nejprve pojmenovat. V tělocvičně si pak prověřili svoji zdatnost a obratnost při překonávání překážkové dráhy plné nebezpečných krokodýlů.

Směr plavby zavedl děti s rodiči do pavilonu družiny, kde si mohli vyrobit krásné papírové mušličky, rybičky nebo chobotnice. V pavilonu prvního stupně v učebně druhé třídy se z „kapitánů lodi“ na chvíli stali rybáři, kteří pomocí prutů lovili rybičky z rybníku. Plavba pokračovala dále přes učebnu čtvrté třídy s úkolem sestavit podle předlohy vodní bytost z geometrických tvarů. Učebny prvních tříd nabídly dětem úkoly prověřující jejich vědomosti v oblasti počtů a znalostí živočichů žijících u vody a ve vodě. Pirátům pomáhaly spočítat uloupené „zlaťáky“ ukryté v truhlách a vodníkovi vrátit do rybníčku jeho obyvatele. Protože vodní svět je plný pohádkových postaviček, v knihovně je děti podle obrázků poznávaly, pojmenovaly je a přemýšlely, ve kterých pohádkách se vyskytují.

Následně návštěvníci vpluli do pavilonu druhého stupně, který nabídl k prohlédnutí kmenové třídy, jazykovou učebnu s možností si vyzkoušet anglický jazyk. Za odměnu si děti odnášely dárečky ve formě zápichů s motivem vodních živočichů, lahve se vzkazy a mušle. Zajímavou podívanou pro děti i dospělé byl předváděný pokus se statickou elektřinou v odborné pracovně fyziky a chemie. Směr trasy vedl přes hudebnu, kde nechyběl zpěv písní s vodní tematikou doprovázenou hrou na hudební nástroje. Kdo má rád hmyz, živočichy, lidské tělo, zkameněliny, pozorování mikroskopem, mohl si prohlédnout krásné modely a exponáty vystavené v odborné pracovně přírodopisu. Zážitkem pro přítomné bylo také sledování programování malého robota v učebně informatiky. Posledním stanovištěm pavilonu druhého stupně byla odborná pracovna zeměpisu. Úkolem dětí za pomoci rodičů bylo najít na mapě vybranou řeku, město či pohoří.

Poté se „posádka lodi s kapitánem“ přibližovala k cíli. Před cílovou rovinkou bylo možné navštívit výstavu výtvarných prací družiny s názvem „Masopust“ a po náročné „plavbě“ se občerstvit v naší kuchyňce, která nabízela několik cukrářských výrobků a nealkoholických nápojů.

Pak už nezbývalo nic jiného, nežli doplout do cíle. Na děti zde čekala odměna za splněné úkoly ve formě diplomu, sladkosti, odznáčku školy a zasloužené medaile ve tvaru rybičky.

Den otevřených dveří jsme si velice užili. Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu naší školy a příští rok se budeme těšit na viděnou.

Veronika Staňková