Den otevřených dveří na Ležákovce na téma „Ze života hmyzu“

Ve čtvrtek 4. dubna se na Ležákovce konal Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohli na chvíli ocitnout ve „Světě hmyzu“, který byl plný dobrodružství a zábavy. Rodiče s dětmi se na okamžik ocitli v roli badatelů, kteří objevovali a prozkoumávali za doprovodu hmyzích pohádkových bytostí celou školu, která v tento den představovala jeden velký hmyzí svět. Bylo pro ně připraveno šestnáct stanovišť se zábavnými úkoly a hrací karta, na níž se splněné úkoly zaznamenávaly. Trasa vedla napříč pavilony. 

V přízemí školy na děti čekaly hned tři úkoly. V učebně přípravné třídy si vyzkoušely prostorovou orientaci, zrakové vnímání a logické myšlení při přiřazování broučků ke svým stínům. Návštěvníci měli možnost nahlédnout i do učebny dílen a pokusit se pojmenovat nářadí, které používal ve svých pohádkách Ferda Mravenec. V tělocvičně si pak prověřili svoji zdatnost a obratnost při chůzi na lavičce poslepu, houpáním se na kruzích jako motýlek poletující ve větru, napodobováním blechy skákající v pytli a brouka hovnivála při válení  své kuličky v podobě KIN – BALLU.

Směr putování zavedl děti s rodiči do pavilonu družiny, kde si mohli vyrobit krásné papírové čelenky s motivem berušky, mravenečka nebo včeličky. V pavilonu prvního stupně v učebně třetí třídy poté těmto hmyzím kamarádům děti hledaly na interaktivní tabuli jejich domečky, pomáhaly berušce najít ztracené puntíky a mohly si poslechnout kvákání žabiček. Badatelská trasa pokračovala dále přes učebnu první třídy, která nabídla dětem úkoly prověřující si své vědomosti v oblasti počtů. Jejich úkolem bylo každé berušce přiřadit správné číslo podle počtu teček na jejich krovkách. V učebnách druhých tříd poznávaly hmyzí kamarády, skládaly puzzle z jejich fotografií, obrázků a pomáhaly jim najít cestu do jejich domečků. Protože i hmyzí svět je plný pohádkových postaviček, v knihovně je děti podle obrázků poznávaly, pojmenovaly a přiřazovaly ke správným pohádkovým knihám. Poté doprovázely své hmyzí kamarády labyrintem, který je dovedl do svých domovů.

Následně návštěvníci vstoupili do pavilonu druhého stupně, který nabídl k prohlédnutí kmenové třídy a jazykovou učebnu s možností si vyzkoušet anglický jazyk. Zajímavou podívanou pro děti i dospělé byl předváděný pokus se statickou elektřinou pomocí Van de Graaffova generátoru v odborné pracovně fyziky a chemie. Směr trasy vedl přes hudebnu, kde nechyběl zpěv písní s hmyzí tematikou doprovázenou hrou na hudební nástroje. Kdo má rád hmyz, živočichy, zkameněliny a pozorování mikroskopem, mohl si prohlédnout krásné makety a exponáty vystavené v odborné pracovně přírodopisu. Zážitkem pro přítomné bylo také sledování programování malého robota v učebně informatiky. Posledním stanovištěm pavilonu druhého stupně byla odborná pracovna zeměpisu, kde si návštěvníci mohli prohlédnout různé druhy map.

Poté se „badatelské skupiny“ přibližovaly k cíli. Před cílovou rovinkou bylo možné navštívit výstavu výtvarných prací družiny s názvem „Vodní svět“ a po náročné cestě hmyzím světem se občerstvit v naší kuchyňce, která nabízela několik cukrářských výrobků a nealkoholických nápojů.

Pak už nezbývalo nic jiného, nežli dojít do cíle. Na děti zde čekala odměna za splněné úkoly ve formě sladkosti, odznáčku školy, zaslouženého diplomu a zápichu s motivem motýlka, květiny a srdíčka.

Den otevřených dveří jsme si velice užili. Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu naší školy a příští rok se budeme těšit na viděnou.

kolektiv ZŠ Ležáků Hlinsko