Děkujeme Farmě pod kopcem za podporu soutěží pro děti