Chodník v ulici Faráře Toufara projde rekonstrukcí
Profilovka
07. 04. 2023.
1329

Nový povrch a celkovou modernizaci přinese rekonstrukce chodníku v ulici Faráře Toufara v délce téměř pět set metrů. Stavební práce by měly být hotové do června, zhotovitelem zakázky je společnost INSTAV Hlinsko a.s. Na investici ve výši 3 371 433 Kč chce město Hlinsko žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

„Rekonstrukci ulice Faráře Toufara bychom chtěli mít hotovou do června. Zakázku máme vysoutěženou a máme i dodavatele. Realizaci jsme směřovali tak, abychom ji udělali v době, kdy probíhá omezení v ulici Rváčovská a je tak zde nižší provoz. Na vybrané úseky ulice budou umístěné semafory, protože některé práce částečně zasáhnou do jednoho jízního pruhu silnice. Pevně věřím, že se vše zvládne a že se rekonstrukce nebude zbytečně protahovat," uvedl k investici starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Současný stav dopravního prostoru ulice Faráře Toufara nenaplňuje ve všech svých částech podmínky normy ČSN 73 6110, která také stanovuje šíři jednostranného chodníku na 1,5 metru. Celý úsek chodníku je navíc pokrytý různou povrchovou úpravou v neutěšeném stavu, kdy se v úsecích střídá asfalt se žulovými kostkami a betonovou dlažbou. Rekonstrukcí a modernizací úseku dojde ke sjednocení povrchu a tedy ke snížení rizika úrazu. Dojde také k doplnění prvků určených pro chodce se sníženou schopností pohybu a orientace.

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image